(Microsoft PowerPoint - stressHT11 [Kompatibilitetsl\344ge])

advertisement
2013-02-13
Stress
UMU
Disposition
Orsaker och mekanismer bakom stressrelaterad
ohälsa
Den stressade hjärnan
Biologiska konsekvenser
Behandling
Nyttig kick eller belastning?
”när kroppens stressreaktioner aktiveras prioriteras
energimobiliseringen på uppbyggnadsfunktionens
bekostnad”
1
2013-02-13
Stressreaktionen
HOT
KAMP
”det finns en möjlighet”
autonoma nervsystemet
HOT
HOPPLÖSHET
”kan inte påverka”
HPA-axel, kortison
Det här händer i kroppen
+
Stresshormoner frigörs
Ökad puls,blodtryck
Ökad blodfetthalt
Ökat blodsocker
Ökad muskelspänning
Ökad andning
Ökad vakenhetsgrad
Ökad svettutsöndring
Ökad koaguleringsförmåga
Minskad smärtkänslighet
_
Lägre puls
Lägre blodtryck
Lugnare andning
Ökad salivbildning
Matsmältningen befrämjas
Ökat näringsupptag
Ökad urinutsöndring
”stresskarriären”
Håret
Svettas
Andningen
Magen
Hög grundspänning
Spänningar, smärta, värk
Sömnen
Immunförsvaret, helg o
semestersjuk
Blodtryck, hjärta-kärl
Latenta sjukdomar
”underliga sjukdomar”
Sexlivet
Koncentrationssvårigheter,
dåligt minne
2
2013-02-13
SJUK AV STRESS
1.
2.
3.
4.
Trötthet – utmattning
Dysterhet – förstämning
Motivationslöshet
Neurokognitiv störning (minne, koncentration,
exekutiva funktioner)
Har vi fått stress på hjärnan?
3
2013-02-13
Strategier för behandling
Fysisk aktivitet
Medveten närvaro meditation
Kognitiv terapi
Medicinering
Arbetsrehabilitering
Återhämtning
Nedvarvning
Sömn
En god sömn – förutsätter
nedvarvning
Fysisk aktivitet – tänkbara verkningsmekanismer
Ökning av halten noradrenalin i hjärnan
Minskat upptag av serotonin, ökad mängd
i vissa delar av hjärnan
Påverkan på endorfin och dopamin
systemen
Påverkar nybildning av celler i hjärnan
Påverkar kortisolregleringen positivt
Autonoma nervsystemet balanseras
Allmänt välbefinnande
4
2013-02-13
Medveten närvaro - mindfulness
Observera
Beskriv
Döm inte
Delta
Känsla
Tanke
Kropp
5
2013-02-13
Fysisk aktivitet – tänkbara verkningsmekanismer
6
Download