fem powerpointbilder

advertisement
Buk/höft mått
Bukmått
Höftmått
BMI
Kroppsvikt
Sammanfattning
22 av 24 etablerade
komponenter i det
metabola syndromet är
riskfaktorer för BPH
Type 2 diabetes
HDL
cholesterol
Urinsyra
Östrogen
Fritt
Östrogen
Lean
Body mass
Kropps-längd
testosteron/
östrogen kvot
Arterioskleros
Behandlad
hypertoni
SHBG
Systoliskt
blodtryck
Diastoliskt
blodtryck
Insulin
Adiponektin
Vitamin D
ALAT
Bukmått
Höftmått
BMI
Sammanfattning
12 av 16 komponenter i
det metabola syndromet
är riskfaktorer för
prostata cancer
Type 2 diabetes
HDLcholesterol
Triglycerides
Behandlad
hypertoni
Urinsyra
Systoliskt
blodtryck
BPH tillväxt
Diastoliskt
blodtryck
Ca
Insulin
Fasting plasma insulin
GODARTAD
PROSTATAFÖRSTORING
Fetma
Åderförkalkning
Diabetes
Högt blodtryck
Fett blod
Prostatacancer
Insulin och IGF-1
gödslar
prostatatumörer
[email protected]
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards