Behandling av akut hjärtsvikt/lungödem

advertisement
Behandling av akut hjärtsvikt/lungödem
Hjärtläge vid systoliskt blodtryck ≥90
Syrgas om SO2 <95%
Glytrin sublingualspray 0,4 mg/dos →1-2 puffar under tungan kan ges vid systoliskt
blodtryck ≥90 mm Hg (kontraindikation: intag av läkemedel för erektil dysfunktion
senaste dygnet)
Furix inj. 10 mg/ml →20 mg=2 ml i.v. om patienten inte står på loop-diuretika
→40-80 mg=4-8 ml i.v. om patienten står på loop-diuretika
Morfin inj. 10 mg/ml →5-10mg=0,5-1 ml i.v. vid kvarstående oro/andnöd
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards