Behandling av akut hjärtsvikt/lungödem

Behandling av akut hjärtsvikt/lungödem
Hjärtläge vid systoliskt blodtryck ≥90
Syrgas om SO2 <95%
Glytrin sublingualspray 0,4 mg/dos →1-2 puffar under tungan kan ges vid systoliskt
blodtryck ≥90 mm Hg (kontraindikation: intag av läkemedel för erektil dysfunktion
senaste dygnet)
Furix inj. 10 mg/ml →20 mg=2 ml i.v. om patienten inte står på loop-diuretika
→40-80 mg=4-8 ml i.v. om patienten står på loop-diuretika
Morfin inj. 10 mg/ml →5-10mg=0,5-1 ml i.v. vid kvarstående oro/andnöd