Läkemedel som förvaras utanför läkemedelsrum på KAVA, 2012

advertisement
Läkemedel som förvaras utanför läkemedelsrum på KAVA, 2015-03-18
Läkemedel
Inj. Adrenalin
Inj. Adrenalin
Inj. Amiodaron
Inj. Atropin
Inj. Atropin
Inj. Glukos
Inj. Furix
Inj. NaCl
Inj. Solu-Cortef
Inj. Stesolid
Akutvagn
Akutväska
1 mg/ml
0,1 mg/ml
50 mg/ml
0,5 mg/ml
0,5 mg/ml
300 mg/ml
10mg/ml
9 mg/ml
50 mg/ml
5 mg/ml
2 x 1ml
5 x 10 ml
3 x 3ml
5 x 1ml
1 x 20ml
2 x 10ml
3x4ml
10 x 10 ml
2 x 2ml
2 x 2ml
2 x 1ml
2 x 10ml
3 x 3ml
2 x 1ml
50 mg/ml
2 x 100 ml
2 x 1000ml
1x 100 ml
1 x 1000ml
5 x 10ml
2 x 2ml
2 x 2ml
Infusioner:
Glukos
Ringer-Acetat
_____________________________
Anna Nilsson
Specialistsjuksköterska Avd 103/KAVA
_____________________________
Stefan Redéen
Ansvarig läkare AKT-sektionen
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards