Akutläkemedel som skall finnas tillhands då akuta

HÄRRYDA, MÖLNDAL, PARTILLE
20 14-12-15
Akutläkemedel som skall finnas tillhands då akuta situationer kan uppstå
Gäller för behandling av patienter i särskilt boende och patienter inskrivna i hemsjukvården.
Läkemedel finns i de akutläkemedeisförråd KAF som regionen tillhandahåller fZ5r kommun
erna. Läkemedel ges på läkares ordination om det inte finns generell ordination som gäller.
Akutläkemedel vid ÖVERKÄNSLIGHET/ANAFYLAXI
Jext mi. 1 fl5rfylld inj. penna 300 mikrogram
AiromirAutohalerinhal spray 0,1 mg/dos
Betapred, inj. 4mg/ml, / Betapred tablett 4 mg
Desloratadintabl, 5 mg
Teovent, klysma 250 mg
Akutläkemedel vid HJÄRTSVIKT
Nitrolingual Pharmapol sublingualspray, 0,4mg/dos
Furix inj. 1 Omg/ml / Furix tablett 40 mg
Akutläkemedel vid HYPOGLYKEMI:
Glukos Fresenius inj. 300mg/ml
Akutläkemedel vid STATUS EPILEPTICUS
Diazepam klysma Smg (2,5 ml i ett klysma)
Generella ordinationer:
1 följande fyra situationer kan sjuksköterskan vid akut behov och klar diagnos påbörja
behandling och därefter omedelbart ta kontakt med läkare för fortsatt ordination och
behandling.
Jext inj. flirfylld mi. penna 300 mikrogram ges im.
(Vuxna o bam>3Okg)
(vid KÄND allergi ex nötter eller UPPENBAR reaktion på givet läkemedel)
1. Anafylaktisk chock
—
2. Status epilepticus
Diazepam klysma 2x2,5m110 mg ges rektalt, kan
upprepas efter 1 Omin
3. Hypoglykemikoma
(=medvetslöshet hos behandlad diabetiker)
Glucos Fresenius mi 300mg/ml, 1 ml/kg iv börja med 10 ml
som kan upprepas. Blodsockerkontroll om ingen särskilt effekt.
-
(OBS! -Vid kortvarig akuttillförsel kan lösningen ges i periferven. Administrering skall annars
ske långsamt intravenöst central ven. Extravasal injektion kan orsaka vävnadsskador.)
4. Akut lungödem
Furix inj. 10 mg/ml, 4 mliv.
Detta gäller år 2015-2016 med reservation för ev. förändringar av Akutläkemedelsförrådet, se
Ävei, ‘Ordination enligt generella behandlingsdirektiv”.
/
Gucfny S insdottir
Primärvårdschef
Närhisan område V4
Lena Jadefeldt Slatte
MAS, Mölndal
2
Eva Söderholm
MAS, Härryda
Ulla Wessman
MAS, Partille