Infobrev sortimentsändringar Akut- och Buffertläkemedel 2013-2014

Infobrev sortimentsändringar Akut- och Buffertläkemedel 2013-2014
Rubriken för Smärta och Psykofarmaka har bytt plats för att följa ATC-kodssystemet.
Sortimentet är anpassat efter Reklistan och den nya upphandlingen av slutenvårdsläkemedel
som gäller från 1/1-2013.
Nytt i sortimentet i alla förråd
- Aerius munlöslig 5 mg (endast vid anafylaxi). För histaminutlöst klåda finns Loratadin
sedan tidigare.
- Glucagon endosspruta, som alternativ till Glukos inj. 300 mg när nål ej kan sättas.
- OxyContin 5 mg (vid nedsatt njurfunktion). Vid svår benign smärta som är
opioidkänslig rekommenderas långverkande opioid i låg dos. Dolcontin eller
OxyContin kan ordineras direkt. Som kortverkande opioid finns Morfin 10 mg.
- Mirtazapin tabl 15 mg. Medel mot depression, alternativ eller tillägg till Citalopram.
Så att ny behandling snabbt kan påbörjas. Ges på kvällen (sederande effekt).
- Klyx klysma 120 ml (Fanns tidigare enbart i Utökade förråd)
- Midazolam inj 5 mg/ml (Palliativ vård).
- Robinul inj 0,2 mg/ml (Palliativ vård. Fanns tidigare enbart i Utökade förråd).
Enbart i Utökade förråd
Teovent klysma (Palliativ vård. Nu enbart i Utökade förråd).
Valaciclovir ersätter Valtrex
Övriga ändringar i sortimentet
Anpassningar till Reklistan och upphandlade läkemedel:
- Jext ersätter Anapen
- Apidra (Solostar) ersätter NovoRapid
- Cilaxoral ersätter Laxoberal
- Dimor ersätter Loperamid
- Nitroglycerin resoribletter ersätter Nitromex (Nitroglycerin tabletter väntas bli
tillgängliga under våren 2013. Glytrin spray finns också i sortimentet)
- Idotrim ersätter Trimetoprim
- Ciprofloxacin, ny styrka 500 mg (ersätter 250 mg)
- Heracillin ny styrka 500 mg, (ersätter 750 mg)
- Pamol 500 mg 100 st finns som alternativ förpackningsstorlek. Alvedon 500 mg
endosförpackade tabletter 50x1 finns också.
- Naproxen tabl 250 mg ersätter Diklofenak tabletter eftersom det har visat sig att
Naproxen har mindre risk för kardiovaskulära händelser än Diklofenak. Ändringen
följer ändring i Reklistan. NSAID bör dock användas restriktivt till äldre, låga doser
och korta kurer (1-2 veckor).
För Läkemedelskommitténs Samarbetsgrupp Äldre och Läkemedel
2013-02-14/Agneta Schultz