Läkemedel i närförråd på Klöverlyckan

Läkemedel i närförråd på Klöverlyckan
Akutlåda
Alvedon supp. 1 g
Betapred tabl. 0.5 mg
Cilaxoral orala droppar 7.5mg/ml
Diazepam klysma 10 mg
Glucagon inj.substans engångsspruta 1 mg
Glytrin sublingualspray 0.4mg/dos
Impugan tabl. 40 mg
Impugan inj.10 mg/ml
Morfin inj.10 mg/ml
Morfin-skopolamin inj. 10 + 0.4 mg/ml
Microlax klysma
Natriumklorid inj. 9 mg/ml
Neseril näsdr.
Panodil tabl. 500mg
Primperan supp. 20 mg
Selexid tabl. 200 mg
Trimetoprim tabl. 160 mg
Teovent klysma 250 mg
Zopiklon tabl. 5 mg