Kommunala läkemedelsförråd

advertisement
Kommunala läkemedelsförråd
För verkställande av ordinationer på jourtid, samt för patienter i palliativ vård
tillhandahåller Läkemedelskommittén i Blekinge kostnadsfritt följande preparat i
kommunala läkemedelsförråd. Läkemedel skall beställas på rekvisition.
Smärta
Alvedon
Alvedon
Pronaxen
Pronaxen
Tabl
Supp
Supp
Tabl
500 mg
500 mg
500 mg
250 mg
Allergi, Astma, Anafylaxi
Betapred
Tabl
Emerade
Inj.penna
Loratadin
Tabl
0.5 mg
300 mkg
10 mg
Magbesvär
Cilaxoral
Klyx*
Loperamid
Primperan
Droppar
Klysma
Tabl
Tabl
7.5 mg/ml
120 ml
2 mg
10 mg
Antibiotika
Ciprofloxacin
Doxyferm
Furadantin
Heracillin
Kåvepenin
Selexid
Tabl
Tabl
Tabl
Tabl
Tabl
Tabl
250 mg
100 mg
50 mg
1g
1g
200 mg
Oro, sömn, kramper
Heminevrin *
Zopiklon (Imovane)
Sobril
Stesolid Prefill
Kapsel
Tabl
Tabl
Rektallösning
300 mg
5 mg
5 mg
5 mg/ml
Hjärtbesvär
Furix
Furix
Glytrin
Tabl
Inj
Spray
40 mg
10 mg/ml
0.4 mg/dos
Diabetes
Glucagon*
Glucos 30 %*
NovoRapid
Inj
Inj
Inj
1 mg
Övrigt
Cyklokapron *
Heparin
Natriumklorid 9mg/ml
Ringer-Acetat
Tabl
Inj
Inj
Inf
500 mg
100 IE
20 ml
1000 mlF
Inj
Inj
Supp
Inj
Inj
Tabl
Inj
Inj
Inj
20 mg/ml
5 mg/ml
100 E/ml
För palliativ vård
Buscopan *
Haldol
Ketogan *
Midazolam
Morfin
Morfin
Morfin-skopolamin
Robinul
Toradol
Reviderad 2015-12
Nästa uppdatering senast 2016-06
Läkemedelskommittén Blekinge
________________________________________
Anna Janson, ordförande
5 mg/ml
10 mg/ml
10 mg
0,2 mg/ml
30 mg/ml
Download