Patientfall

advertisement
Patientfall 5
Erik 90 år, hemmaboende
Sjukhistoria
Stroke (9 år sedan), Protes i höger knä och vänster höft. Zestril utsatt sedan en vecka pga högt
kaliumvärde.
Diagnoser
Hjärtsvikt, förmaksflimmer- och fladder, kärlkramp, glaukom.
Subjektiva fynd
Stora/måttliga besvär:
Yrsel, balanssvårigheter, andfåddhet, stelhet, trötthet.
Värk i benen pga nedsatt cirkulation. Besvärligt i liggande, rycker och hugger. Svårt att
somna pga detta.
Objektiva fynd
Vikt 70 kg
S-Kalium 5,3 mmol/L
S-Natrium 140 mmol/L
S-Calcium 2,33 mmol/L
B-Hb 120 g/l
Puls 46 reg
Blodtryck sittande 127/38
Blodtryck stående 130/47
S-kreatinin (mikromol/l): 136
Beräkna kreatinin-clearence (ml/min):________
Nedsatt cirkulation i händer och fötter. Fallolycka för ett halvår sedan.
Aktuella läkemedel
Trombyl tabl 160 mg x 1
Panodil tabl 500 mg 2+0+2+0
Furosemid tabl 40 mg x 1
Spironolakton tabl 50 mg
Metoprolol depottabl 25 mg x 1
Citalopram tabl 20 mg x 1
Trusopt 1drp ivö 2 gd
Xalcom 1 drp ivö x 1
Glytrin vid behov
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards