Patientfall 5
Erik 90 år, hemmaboende
Sjukhistoria
Stroke (9 år sedan), Protes i höger knä och vänster höft. Zestril utsatt sedan en vecka pga högt
kaliumvärde.
Diagnoser
Hjärtsvikt, förmaksflimmer- och fladder, kärlkramp, glaukom.
Subjektiva fynd
Stora/måttliga besvär:
Yrsel, balanssvårigheter, andfåddhet, stelhet, trötthet.
Värk i benen pga nedsatt cirkulation. Besvärligt i liggande, rycker och hugger. Svårt att
somna pga detta.
Objektiva fynd
Vikt 70 kg
S-Kalium 5,3 mmol/L
S-Natrium 140 mmol/L
S-Calcium 2,33 mmol/L
B-Hb 120 g/l
Puls 46 reg
Blodtryck sittande 127/38
Blodtryck stående 130/47
S-kreatinin (mikromol/l): 136
Beräkna kreatinin-clearence (ml/min):________
Nedsatt cirkulation i händer och fötter. Fallolycka för ett halvår sedan.
Aktuella läkemedel
Trombyl tabl 160 mg x 1
Panodil tabl 500 mg 2+0+2+0
Furosemid tabl 40 mg x 1
Spironolakton tabl 50 mg
Metoprolol depottabl 25 mg x 1
Citalopram tabl 20 mg x 1
Trusopt 1drp ivö 2 gd
Xalcom 1 drp ivö x 1
Glytrin vid behov