Läkemedelslista inför läkarbesök Läkemedlets namn Styrka Hur

Läkemedelslista inför läkarbesök
För att säkerställa att Din medicinering blir så bra som möjligt, skulle vi vara tacksamma om Du inför ditt läkarbesök skriver ner alla de läkemedel
som Du för närvarande tar. Skriv även ned ögondroppar, naturläkemedel och receptfria läkemedel.
Läkemedlets namn
Styrka
Hur mycket du tar och hur ofta?
Varför tar du medicinen?
(t ex Trombyl)
(t ex 75 mg)
(t ex 1 tabl på morgonen)
(t ex förebygga blodpropp)