Läkemedelslista inför läkarbesök Läkemedlets namn Styrka Hur

advertisement
Läkemedelslista inför läkarbesök
För att säkerställa att Din medicinering blir så bra som möjligt, skulle vi vara tacksamma om Du inför ditt läkarbesök skriver ner alla de läkemedel
som Du för närvarande tar. Skriv även ned ögondroppar, naturläkemedel och receptfria läkemedel.
Läkemedlets namn
Styrka
Hur mycket du tar och hur ofta?
Varför tar du medicinen?
(t ex Trombyl)
(t ex 75 mg)
(t ex 1 tabl på morgonen)
(t ex förebygga blodpropp)
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards