Läkemedelslista inför läkarbesök Läkemedlets namn Styrka Hur

advertisement
Läkemedelslista inför läkarbesök
För att säkerställa att Din medicinering blir så bra som möjligt, skulle vi vara tacksamma om Du inför ditt läkarbesök skriver ner alla de läkemedel
som Du för närvarande tar. Skriv även ned ögondroppar, naturläkemedel och receptfria läkemedel.
Läkemedlets namn
Styrka
Hur mycket du tar och hur ofta?
Varför tar du medicinen?
(t ex Trombyl)
(t ex 75 mg)
(t ex 1 tabl på morgonen)
(t ex förebygga blodpropp)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards