Patientfall 12
Margareta, 76 år
Anamnes
Fd rökande kvinna, 76 år. Sedan 10 år tillbaka tablettbehandlad hypertoni, KOL,
inhalationsbehandling. För 1 år sedan vårdad pga hjärtinfarkt, då PCI mot kranskärlsförträngning. Viss
viktuppgång 2,5 kg sista tiden men rör sig allt mindre ute pga vintervädret.
Aktuellt
Sista månaden tilltagande andfåddhet när hon är ute och promenerar. Tröttare och orkar inte lika
mycket som tidigare. Tycker inte att hon fått tillbaka orken sedan hjärtinfarkten.
Status
Blodtryck 150/90, oregelbunden puls 98/min. Måttligt svullna underben. Viss övervikt. För övrigt
opåverkad i vila. Lab-värden väsentligen normala och med ett s-krea vid övre normalgränsen 98
mikromol/liter.
Aktuella läkemedel
Tabl Trombyl 75mg 1x1
Tabl Triatec 2,5mg 1x1
Tabl Simvastatin 40 mg 0+0+1
Tabl Suscard 2,5mg 1 vb