Hörselnedsättning/ansiktsförlamning

Patientinformation
Behandling med Prednisolon vid ansiktsförlamning eller hörselnedsättning
Dag
T. Prednisolon 5 mg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10 tabl på morgonen
10 tabl på morgonen
10 tabl på morgonen
10 tabl på morgonen
10 tabl på morgonen
8 tabl på morgonen
6 tabl på morgonen
4 tabl på morgonen
2 tabl på morgonen
1 tabl på morgonen
Varför behandlas jag med kortison?
Du har ordinerats en kort behandlingskur med kortison med avsikt att förbättra hörseln (vid
plötslig dövhet) eller förbättra funktionen i ansiktsnerven (vid ansiktsförlamning).
En kort behandlingskur kan minska den inflammatoriska reaktionen och ger ingen bestående
påverkan på kroppen. Risken för biverkningar är liten.
När ska behandlingen undvikas?
Behandlingen skal ej ges om du är gravid, har diabetes eller kronisk infektion som t.ex.
tuberkulos eller HIV. Om du har svårkontrollerat högt blodtryck bör behandlingen undvikas.
Finns det biverkningar vid behandlingen?
Kortison kan påverka humör och sinnesstämning med besvär som sömnstörning,
upprymdhet eller nervositet. Personer med psykisk sjukdom bör helst undvika behandling
med kortison.
Kortison irriterar magslemhinnan och kan ge upphov till magsår. Om Du har, eller har haft,
allvarliga besvär av magkatarr eller magsår så bör behandlingen kompletteras med
magsårsmedicin (t.ex. Omeprazol).
Vad ska jag vara uppmärksam på?
Behandlingen med kortison påverkar immunförsvaret. Informera behandlande läkare att du
behandlas med kortison om du får en akut infektion eller råkar ut för en större
sårskada/trafikolycka.
Rådgivning
Dagtid ÖNH-mottagningen
Halmstad
035-13 14 50
Öron-, näs- och halskliniken Halland
Varberg
0340-48 11 75
Kungsbacka
0300-56 50 35
Sidan 1 av 1