GENERELL LÄKEMEDELSLISTA
Enligt SOSFS (M) 2000:1 får läkemedel efter behovsbedömning, utdelas av sjuksköterskor enligt
generella skriftliga direktiv. Detta måste ske med restriktivitet. Givna doser skall dokumenteras och
läkare ska snarast, dock senast, när maximal dos givits ta ställning till fortsatt medicinering.
Ordinationer ska omprövas regelbundet. Nedanstående är ett förslag på generell läkemedelslista. Lokala
varianter kan utarbetas.
2015-02-17 Anna Janson Ordf. Läkemedelskommittén
INDIKATION
LÄKEMEDEL
DOSERING
ANAFYLAXI,
Jext 0,3 mg
0,3 mg inj im x
1-2
ANMÄRKNING
KONTRAINDIKATION
Används med försiktighet till patient med
hjärtsjukdom
Betapred
10 tabletter x 1
Tabletterna löses upp i vatten
DIARRÉ
Desloratadin 5mg
Loperamid 2 mg
2 tabletter x 1
2-1 tabl x 1-4
FEBER
Alvedon 500 mg
FÖRSTOPPNING
1-2 tabl/supp x
1-4
Klyx rektallösning 120 ml rektalt.
Cilaxoral droppar
HJÄRTSVIKT /
ÖDEM
HYPOGLUKEMI
Akut dysenteri med blod i avföringen och
feber. Ulcerös kolit
Kombinera inte med andra läkemedel som
innehåller paracetamol
1 gång
2x4 under högst 3 dygn
2x4 för vuxna > 40 kg
2 klysma/dygn
Kan blandas med mat eller
dryck.
20 droppar/dygn
Microlax
rektallösning
5 ml rektalt.
Effekt inom 5-10 min
2 klysma/dygn
Furix tabl 40 mg
Inj lösning 10
mg/ml
Glucagon 1 mg
1 x 1-2
2-4 ml inj im
eller iv x 1-2
1 mg im eller sc
Endast akut bruk
40 mg x 2/dygn
Komplettera med kolhydrater p.o.
1-1,5 ml/kg
långsamt iv
ILLAMÅENDE
Primperan tabl. 10 1 x 1-3
mg
KATETERISERING Xylocain gel 2%
Om patienten ej svarat på Glucagon inom
10 min
Extrapyramidala
biverkningar kan förekomma
KLÅDA
svår tillfällig
KRAMPER
Ger trötthet
Tavegyl tabl 1 mg 1-2 tabletter x 1
KÄRLKRAMP
Stesolid rektal
prefill
5 mg/ml
Glytrin 0,4 mg
ORO
Sobril tabl 5 mg
SMÄRTA
Alvedon 500 mg
URTICARIA akut
0,3 mg x 2.
OBS 10 min intervall
mellan doserna.
1 gång
10 droppar
peroralt
Glucos 30% inj
SÖMNLÖSHET
Maximal dos
5 mg rektalt
Endast akut bruk.
(= halva sprutan ) Dosen kan upprepas vid behov.
0,4-0,8 mg
(1-2 doser)
1-2 tabletter
1-2 tabl/supp x
1-4
Imovane tabl 5 mg 1 tablett x 1
Desloratadin
5 mg
Aktuell version ersätter 2013-01-14
Nästa uppdatering 2014-12
1x1
OBS! Mer långvariga bröstsmärtor
Hjärtinfarkt?
OBS! Äldres känslighet för
bensodiazepiner
Kombinera inte med andra läkemedel som
innehåller paracetamol
OBS! Äldres känslighet
för bensodiazepiner
1 x 3 i högst 2 dygn
6 tabl/dygn
2x5 mg.
OBS 10 min intervall
mellan doserna.
0,8 mg x 4 under högst
två dygn.
10 mg / dygn
2x4 för vuxna > 40 kg
1 tablett per dygn under
max tre dygn
1 tablett