Patientfall 4
Inga, 63 år
Anamnes
Överviktig 63-årig kvinna, röker ca 10 cigg/dag, med flerårig tablettbehandlad hypertoni. För tre år
sedan debut av diabetes mellitus typ 2 som kost- och tablettbehandlas. Kontrollerats sporadiskt via
vårdcentral och legat halvdant avseende den metabola kontrollen (bltr 165/95, HbA1c runt 7,0, viss
viktuppgång senaste åren från 75 kg till 80kg).
Aktuella läkemedel
Tabl Salures 2,5mg 1x1
Tabl Norvasc 5 mg 1x1
Tabl Metformin 500mg 2x2
Aktuellt
Nu insjuknat med ”maginfluensa”, diareer sista dagarna, illamående enstaka kräkningar. På grund av
maginfluensan inte kunnat äta och dricka som vanligt. Inkommer nu till medicinakuten pga nedsatt
allmäntillstånd, generell svaghet, yrsel, hjärtklappning, uppger minskade urinmängder sista dygnet.
Status
Intorkad kvinna med labmässigt nedsatt njurfunktion (s-Krea 145 mikromol/liter). EKG visar snabbt
förmaksflimmer, 140/min. Högt blodsocker, p-glukos 18 mmol/liter. Blodtryck 155/95.