Översikt (mycket kortfattat) av farmakologisk behandling vid typ

101013 CA
Översikt (mycket kortfattat) av farmakologisk behandling vid typ-2 Diabetes
Läkemedel
Metformin
Sulfonylurea
Insulin
Glitazoner
Meglitinider
Akarbos
GLP-1 anlaloger
DPP-4 hämmare
Administration
Tabl
Tabl
Inj
Tabl
Tabl
Tabl
Inj
Tabl
HbA1C
sänkning
1,5%
1,5%
1-3%
1,5%
1,5%
0,8%
1-1,5%
1%
Vanlig
biverkn
GI
GI
Ödem
(GI)
GI
GI
GI
Vikt-påverkan
Prioritering
= 




=
=

1
2
2
3
4
4
4
4
Pris jfr
Metformin
1
1
*
x5
x5
x 2,5
x 15
x5
Anmärkning
Ökad överlevnad obesa. Laktacidos,
Hypoglykemi
Hypoglykemi.
Hjärtsvikt
(Hypoglykemi)
Flatulens
 BT, Långtidseffekter?
Långtidseffekter?
*10 E NPH insulin = 1 x Metformin, dvs t.ex 50E NPH insulin = 5 x Metformin.
Vid insulinregin tillkommer även kostnader för egenmätning av P-Glukos och ev peronalkostnader vid hjälp för insulingivning.