Läkemedel i förråd vid SÄBO. Generell ordination.

1(2)
REKOMMENDATION
Läkemedel i förråd vid SÄBO. Generell ordination.
11262-1
Läkemedelskommittén
Kristina Seling
Läkemedel i förråd vid SÄBO. Generell ordination
Läkemedel som får ges utan särskild läkarordination, enligt SOSFS 2000:1
Patientansvarig läkare bör informeras vid nästa ordinarie läkarkontakt
Indikation
Förstoppning
Läkemedel ex (substans)
Dosering
Cilaxoral droppar
(natriumpikosulfat)
5-10 drp/dygn.
Laktulos oral lösning (laktulos)
30 ml som en första dos,
sedan 10-20 ml
Antal tillfällen utan
läkarkontakt
Kan upprepas två
gånger/dygn. Ej mer än
ett dygn
Max 1 gång/dygn i 3
dygn
1-3 doser per dag
Max 2 dagar
1 klysma (=10 ml) v.b.
Max 2 gånger
Movicol dospulver
(kombination)
Resulax klysma (sorbitol)
Halsbränna, sura
uppstötningar,
sveda i epigastriet
Illamående
Hypoglukemi med
allmänpåverkan
Novaluzid tuggtablett
(kombination)
Primperan supp. 20 mg
(metoklopramid)
1. Glukos inj. 300 mg/ml
(glukos)
2. Glucagon inj. 1 mg
(glukagon)
Anmärkning, kontraindikation Maxbeställning
Ej vid perforation eller
obstruktion i tarmen, ileus eller
inflammatorisk tarmsjukdom
50 st
Om faeces i rectum
Max 4 ggr/dygn i 2 dygn
1 supp.
Max 3 ggr/dygn i 1 dygn
20 ml i.v. därefter ny pglukoskontroll
Max 1 gång
1 mg i.v. eller i.m.
Max 1 gång
100 tabl.
Risk för extrapyramidala
biverkningar
Kontakta läkare!
Kärlkramp
Nitrolingual 0,4 mg
(glycerylnitrat)
1-2 puffar under tungan
Kan upprepas tre gånger
Misstänkt
lungödem
Furosemid inj. 10 mg/ml
(furosemid)
4 ml i.v.
Max 1 gång
Kontakta läkare!
Lena Weinstock Swedh
GILTIGT FR O M
2013-03-27
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
6 st
10x10 ml
Om ej besvärsfri kontaktas
läkare. Ej vid samtidig
behandling med Viagra och
liknande läkemedel.
GODKÄNT AV
500 ml
1 st
2 st
5x4 ml
2(2)
REKOMMENDATION
Läkemedel i förråd vid SÄBO. Generell ordination.
11262-1
Läkemedelskommittén
Kristina Seling
Adrenalin injektion 1 mg/ml
(adrenalin)
Svår allergisk
reaktion, anafylaxi
Lätt till måttlig värk
och /eller hög
feber
Epileptiska
kramper
Tillfälliga
sömnbesvär
Tillfällig ångest,
oro
Nässelutslag,
lättare allergisk
reaktion
Katetersättning
GODKÄNT AV
Lena Weinstock Swedh
Betapred tabl. 0,5 mg
(betametason)
0,3-0,5 ml im
Kan upprepas efter 5-10
minuter
Löses i vatten
Personer 6 år och äldre: 10
tabl.
Barn under 6åå: 6tabl.
Max 2 gånger
Kontakta läkare!
2 st
100 tabl.
Max 1 gång
Kontakta läkare!
Alvedon tabl/supp 500 mg
(paracetamol)
1-2 tabl
Max 4 ggr/dygn i 2 dygn
Kontakta läkare om
waranbehandling
100 tabl.
20 supp.
Stesolid (diazepam) klysma 5
mg
1-2 klysma till vuxna
Max 1 gång
Meddela läkare.
5 klysma
Zopiklon tabl 5 mg (zopiklon)
1 tabl/dygn
Max 2 dygn
Cave grav leverinsuff.,
sömnapné, Myastenia Gravis.
Ökar fallrisken
30 st
Sobril tabl. 5 mg (oxazepam)
1-2 tabl. v.b.
Max 1 gång
ökar fallrisken
25 tabl.
Loratadin tabl. 10 mg (loratadin) 1 tabl.
Max 1 gång/dygn i 2
dygn
30 tabl.
För bedövning av uretra
Xylocain gel 2 % (lidokain)
GILTIGT FR O M
2013-03-27
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
10 x 30g