Patientfall 6
Sven 90 år, äldreboende
Sjukhistoria
Historik: Citalopram insatt för drygt två år sedan pga trött, håglös, nervös och orolig. Stod på
Risperdal 0,5 mg som sattes ut. Planerat att höja dos Citalopram. En månad senare inlagd på
sjukhus pga fraktur orsakat av fall. Distalgesic, Oxascand (70 mg/dygn) och Propavan sätts ut
under sjukhusvistelsen utan uttrappning. Vid återkomst till äldreboendet återinsätts Oxascand
och Propavan pga ångest och sömnbesvär. Buspar läggs till pga oro och sömnbesvär och byts
senare ut till Buronil pga otillräcklig effekt. Fall med fraktur tre veckor efter insättning av
Buronil (2 år sedan). Tiparol insatt för 7 mån sedan pga fall/fraktur.
Diagnoser
Ångesttillstånd, osteoporos (upprepade fall och frakturer).
Subjektiva fynd
Symptomskattning:
Måttliga besvär: Frusenhet, yrsel, stelhet, minnesstörningar, förstoppning
Små besvär: oro/ångest, trötthet
Sitter och ”stönar”- är förstoppad och är mycket fixerad vid detta.
Objektiva fynd
Vikt 65 kg
S-kreatinin (mikromol/l): 86
Beräkna kreatinin-clearence (ml/min):________
Blodtryck liggande 140/65
B-glukos fastande: 5,3
Aktuella läkemedel
Buronil tabl 10 mg x 2
Oxascand tabl 10 mg x 3
Propavan tabl 50 mg x 1
Citalopram tabl 10 mg x 1
Tiparol kaps 50 mg 2+0+2+2 kl 06,12 o 16
Movicol 1-3 dospulv. x 1
Vid behov:
Laxoberal droppar vid behov
Panodil Brus 500 mg