Läkemedelslista

advertisement
Läkemedelslista
Har du koll på dina läkemedel?
Läkemedelslistan visar vilka läkemedel
som är aktuella för dig, varför du ska ta
medicinen, i vilka doser de ska tas och
vid vilka eventuella tidpunkter.
Be om din läkemedelslista nästa gång
du besöker vården!
Läs mer på 1177.se sökord
läkemedelslista
Frågor att ställa till läkaren
•
•
•
•
Varför får jag den här medicinen?
När och hur ska jag ta medicinen?
Hur länge ska jag ta medicinen?
Kan jag ta medicinen ihop med
andra läkemedel eller
naturläkemedel?
• Vilka eventuella biverkningar kan jag
få?
• Hur och när ska medicinen följas
upp?
• Finns det läkemedel på min lista som
inte längre är aktuella?
Ta alltid med din läkemedelslista vid
besök i vården.
Download