Koll på medicinerna - Landstinget Sörmland

Koll på medicinerna
– Vilken lista ska jag titta på?
Vad är det för skillnad mellan medicinlista/läkemedelslista
och listan Mina sparade recept som jag får på apoteket?
Det bästa sättet att veta vilka mediciner du ska ta, aktuella doser och
klockslag är att lita på medicin/läkemedelslistan från din doktor.
Medicinlista eller läkemedelslista
Medicinlista eller läkemedelslista är den
lista över läkemedel som du alltid ska be
att få i samband med ditt besök hos läkare
eller sjuksköterska.
På denna lista kan du se vilka läkemedel
som är aktuella för dig, i vilka doser de
ska tas, vid vilka klockslag de ska tas och
varför du ska ta medicinen.
Mina sparade recept
Mina sparade recept är en lista som du
kan få på apoteket. På denna lista står de
läkemedel som du har sparade senaste 12
månaderna på apoteket och som finns att
hämta ut.
Har det bytts läkemedel eller ändrats doser under de senaste 12 månaderna stämmer denna lista inte. Listan är en hjälp för
dig att veta hur mycket läkemedel du har
kvar att hämta ut på apoteket.
Min medicin ser inte ut som den brukar!
Ibland kan du få ett annat alternativ av medicin när du hämtar ut på ett apotek. Den
kan ha ett annat namn eller en annan förpackning som du inte känner igen, trots att
medicinen du fått utskriven är välkänd för dig.
Apoteket har enligt lag skyldighet att erbjuda dig det billigast tillgängliga läkemedlet.
Det nya läkemedlet innehåller exakt samma läkemedelssubstans som det tidigare.
Apoteket informerar dig om detta.
OBS! Se till att göra slut på den medicin du har påbörjat innan du börjar på den nya,
oavsett om den nya medicinen har ett annat namn.
Faktabladet är utarbetat av Läkemedelskommittén i Sörmland
www.landstingetsormland.se