Läkemedelslista kommunala förråd 20170322

advertisement
Kommunala läkemedelsförråd
För verkställande av ordinationer på jourtid, samt för patienter i palliativ vård
tillhandahåller Landstinget Blekinge kostnadsfritt följande preparat i kommunala
läkemedelsförråd. Utsedda sjuksköterskor ansvarar för att utifrån nedanstående lista beställa hem
läkemedel till förråden via rekvisition. Vilka läkemedel som beställs är beroende av
verksamhetens behov – det är inte ett krav att samtliga nedanstående läkemedel ska finnas i
akutförråden.
Lätt till måttlig smärta
Alvedon
Alvedon
Pronaxen
Pronaxen
(paracetamol)
(paracetamol)
(naproxen)
(naproxen)
Tabl
Supp
Tabl
Supp
500 mg
500 mg
250 mg
500 mg
Tabl
Inj.penna
Tabl
Loratadin Sandoz är
munsönderfallande
0.5 mg
300 mkg
10 mg
(salbutamol)
Andningsbehållare (spacer)
till inhalationsspray. (vnr:
203416)
Mask till Vortex
andningsbehållare.
(vnr: 200409)
Inh.spray (ej autohaler)
Ett fåtal i lager per förråd.
Avsedd att användas i akuta
fall av flera patienter.
0,1mg/dos
Förstoppning
Cilaxoral
(natriumpikosulfat)
Droppar
7.5 mg/ml
Diarré
Loperamid
(loperamid)
Tabl
2 mg
Illamående och kräkning
Primperan
(metoklopramid)
Tabl
10 mg
Infektioner
Ciprofloxacin
Doxycyklin (Doxyferm)
Furadantin
Heracillin
Kåvepenin
Selexid
Tabl
Tabl
Tabl
Tabl
Tabl
Tabl
250 mg
100 mg
50 mg
1g
1g
200 mg
Akut allergisk reaktion/Anafylaxi
Betapred
(betametason)
Emerade
(adrenalin)
Loratadin
(loratadin)
Andningsvägarna
Airomir
Vortex*
Pari Smartmask
(ciprofloxacin)
(doxycyklin)
(nitrofurantoin)
(flukloxacillin)
(fenoxymetylpenicillin)
(pivmecillinam)
Aktuell version ersätter: 2016-04
Reviderad: 2017-03-22 Anna Janson, ordförande Läkemedelskommittén
Tamiflu**
(oseltamivir)
Kaps
Ett antal i lager för snabbt
insättande vid influensa.
30 mg
Oro, sömn, kramper
Heminevrin
Oxascand (Sobril)
Stesolid Prefill
Zopiklon (Imovane)
(klometiazol)
(oxazepam)
(diazepam)
(zopiklon)
Kapsel
Tabl
Rektallösning
Tabl
300 mg
5 mg
5 mg/ml
5 mg
Hjärtbesvär
Furix
Furix
Glytrin
(furosemid)
(furosemid)
(glyceryltrinitrat)
Tabl
Inj
Spray
40 mg
10 mg/ml
0.4 mg/dos
Diabetes
Glucagon
Glukos 30%
NovoRapid
(glukagon)
(glukos)
(insulin aspart)
Inj
Inj
Inj
1 mg
300mg/ml
100 E/ml
(heparin)
Inj
Inj
Inf
100 IE
20 ml
1000 ml
(butylskopolamin)
(haloperidol)
(midazolam)
(morfin)
Inj
Inj
Inj
Tabl
20 mg/ml
5 mg/ml
5 mg/ml
10 mg
(morfin)
Inj
10 mg/ml
(glykopyrron)
(ketorolak)
Inj
Inj
0,2 mg/ml
30 mg/ml
Övrigt
Heparin
Natriumklorid 9mg/ml
Ringer-Acetat
För palliativ vård
Buscopan
Haldol
Midazolam
Morfin
Morfin
Robinul
Toradol
= narkotiklass IV-V
= narkotikaklass II-III
* Montera Vortex enligt anvisning. Skaka Airomir kraftigt. Sätt Pari smartmask tätt mot patientens ansikte.
Mun och näsa måste vara täckta. Administrera 1 dos (puff) av läkemedlet i Vortex. Patienten andas med djupa och långsamma
andetag. 2-4 andetag per administrerad puff. Kan upprepas enligt rekommendation. För mer information om administrering och
rengöring se kort bruksanvisning, bruksanvisning sjukhus/läkarmottagning och medicininstruktioner.
** Rekommenderat att ha några förpackningar per förråd för snabbt insättande vid influensa.
Dosering enligt FASS:
Som behandling: njurfunktion 30-60ml/min = 30 mg x 2, njurfunktion 10-30 ml/min = 30 mg x 1
Som prevention: njurfunktion 30-60ml/min = 30 mg x 1, njurfunktion 10-30 ml/min = 30 mg varannan dag
Aktuell version ersätter: 2016-04
Reviderad: 2017-03-22 Anna Janson, ordförande Läkemedelskommittén
Download