Akutläkemedel - Nya rekommendationer typ 2

advertisement
[email protected]
Läkemedelsenhetens webbnyhetsbrev
Nr 1 mars 2016
Nya rekommendationer typ 2 diabetes
DIAREG (nätverk av läkemedelskommittéernas expertgrupper för
diabetes i Uppsala-Örebroregionen) har tagit fram denna rekommendation för läkemedelsbehandling av högt blodsocker vid typ 2
diabetes.
Länka Dig till dessa användbara algoritmer som ger goda råd vid val
av grund- och tilläggsbehandling av våra typ 2 diabetiker.
Läkemedelsbehandling av högt blodsocker vid typ
2 diabetes
Ketoacidos och SGLT2-hämmare
En uppdatering av risken och rekommendationer däromkring
gällande behandling med SGLT2-hämmare (Forxiga, Invokana, Jardiance, Synjardy,Vokanamet och Xigduo) har kommit från Läkemedelsverket.
Även om diabetesketoacidos är en sällsynt biverkan är det väsentligt att vården är uppdaterad på de senaste rekommendationerna.
Observera särskilt att ett antal av biverkningsfallen var atypiska
med patienter som endast haft måttligt höjda blodsockernivåer.
Läs rapporten på Läkemedelsverket
Pascal Tips!
Du vet väl att rekommenderade läkemedel
vid förskrivning i Pascal
är markerade med
symbolen...

Akutläkemedel Bassortiment för alla hälsocentraler i länet
En lista på akutläkemedel har utarbetats av arbetsgruppen för akutläkemedel på uppdrag av läkemedelskommittén och chefläkare i primärvården.
Listan utgör ett bassortiment som bör finnas på samtliga hälsocentraler för att möjliggöra behandling av akuta sjukdomstillstånd. Sortimentet kan utökas i samråd med och beslut av lokal
medicinsk rådgivare beroende av enhetens behov.
Listan finns att ladda ner via vår webbplats.
Utgivare : Läkemedelsenheten Region Gävleborg
e-mail : [email protected]
redaktör: Peo Hermansson informationsläkare
Gruppen för akutläkemedel
Läkemedelskommittén
Region Gävleborg
Mars 2016
Akutläkemedel - Bassortiment för alla hälsocentraler i länet
Adrenalin inj 1 mg/ml
Adrenalin inj 0,1 mg/ml
Aerius (desloratadin) munsönderf 2,5 mg
Betapred (betametason) tabl 0,5 mg
Cordarone (amiodaron) inj 50 mg/ml
Furix (furosemid) inj 10 mg/ml
Glukos inj 300 mg/ml
Ipratropium/Salbutamol lösn neb 0,5 mg/2,5 mg
Morfin inj 10 mg/ml
Natriumklorid inj 9 mg/ml
Nitrolingual (glyceryltrinitrat) spray 0,4 mg/dos
Ringer-Acetat inf
Stesolid (diazepam) rektallösn 5 mg/ml
Stesolid (diazepam) inj 5 mg/ml
Syrgas
Trombyl (acetylsalicylsyra) tabl 160 mg
Ventoline (salbutamol) lösn neb 5 mg/ml
Kommentarer
Listan har utarbetats av arbetsgruppen för akutläkemedel på uppdrag av
läkemedelskommittén och chefläkare i primärvården. Listan utgör ett bassortiment som bör
finnas på samtliga hälsocentraler för att möjliggöra behandling av akuta sjukdomstillstånd.
Sortimentet kan utökas av enskild medicinsk rådgivare beroende på lokala behov.
Sjukdomstillstånd som innefattas
Akut koronart syndrom (Nitroglycerin, Trombyl, Morfin)
Akut hjärtsvikt (Nitroglycerin, Morfin, Furix)
Hjärtstopp (Adrenalin 0,1 mg/ml, Cordarone)
Anafylaxi (Adrenalin 1 mg/ml, Aerius, Betapred, Ventoline, Ringer-Acetat)
Akut astmaanfall (Ventoline, Ipratropium/Salbutamol, Betapred, Adrenalin 1 mg/ml)
Generella kramper (Stesolid)
Hypoglykemi (Glukos)
Download