AKUT BARN

advertisement
Primärvården Fyrbodal
AKUT BARN
juni 2009
AKUT BARN
Alla mottagningar som tar emot barn ska ha beredskap att hantera vissa akuta tillstånd som
allergisk reaktion och kramper. Vanligaste orsakerna till akuta överkänslighetsreaktioner är
bi- eller getingstick, födoämnen (vanligast nötter/jordnötter) och läkemedel. Sannolikheten för
en akut reaktion vid barnvaccination är ytterst liten. Innan vaccination skall vaccinatören
förvissa sig om att inga kontraindikationer föreligger.
Enligt generellt direktiv från barnhälsovårdsöverläkaren får sjuksköterska ge läkemedel vid
överkänslighetsreaktion/anafylaktisk reaktion. Sjuksköterskan skall göra en behovsbedömning
i det enskilda fallet, bedömningen samt givet läkemedel skall dokumenteras i barnhälsovårdsjournalen.
Läkare ska kontaktas och så snart som möjligt undersöka barnet.
Nedanstående eller motsvarande farmaka skall alltid finnas tillgängligt i medicinskåp
för sjuksköterska på BVC-mottagning.
EpiPen Junior inj./
Anapen Junior inj.
0,15 mg
EpiPen inj./Anapen inj.
0,3 mg
Adrenalin inj.
1 mg/ml
Betapred tabl.
0,5 mg
Betapred inj.
4 mg/ml
Stesolid klysma
5 mg
Tavegyl, oral lösning
50 mikrogram/ml
BEHANDLA UTAN DRÖJSMÅL.
Lämna inte barnet – kalla på hjälp.
Primärvården Fyrbodal
juni 2009
AKUT BARN
Åtgärder vid anafylaktisk reaktion

Lägg barnet ner – höj fotändan.

Ge adrenalin (EpiPen Jr/AnaPen Jr eller EpiPen/AnaPen)

Kontrollera andning och cirkulation. Ge eventuellt syrgas. Larma.

Ge kortison.

Vid andnings- och cirkulationstillestånd återuppliva. Kontrollera blodtryck fortlöpande.

Sätt om möjligt i.v. infart.
Ambulans och/eller Giftinformationscentral telefon 112
___________________________________________________________________________
Datum
Verksamhetschef
Enligt SOSFS 1999:26 3§
Åtgärdslistan skall gås igenom varje kvartal!
Primärvården Fyrbodal
AKUT BARN
juni 2009
Symtom
Preparat
Dosering
Övrig åtgärd
Stark lokal rodnad eller svullnad på injektionsplatsen.
Lindrig urticaria strax efter injektionen
Tavegyl, oral lösning
50 mikrogram/ml
ges per os
0,5 ml/kg kroppsvikt
Övervaka barnet minst 30 – 60 min.
Urticaria.
Hotande eller manifest anafylaktisk reaktion såsom
kallsvett, myrkrypningar i händer, fötter, hårbotten,
illamående, tachykardi, astma, allmänpåverkan
Inj. EpiPen Jr/Anapen Jr
0,15 mg/dos eller
0 – ca 3 år (5-15 kg)
en inj. = 0,15 mg
Inj. EpiPen/Anapen
0,3 mg/dos
3 år och äldre (> 15 kg)
en inj. = 0,3 mg

Kontrollera:
Fri luftväg, andning,
hjärtverksamhet
Larma !
Om ingen effekt inom 15 minuter eller när EpiPen/Anapen saknas ge adrenalin enligt nedan:
0 – 5 mån: 0,1 mg = 0,1 ml
Ge vid behov:
6 – 12 mån: 0,15 mg = 0,15ml
Ges djupt s.c. eller i.m., 1 - 2 år: 0,2 mg = 0,2 ml
Hjärt - lungräddning.
helst i övre kroppshalvan. 3 – 7 år: 0,3 mg = 0,3 ml
Kontrollera blodtryck.
Inj. Adrenalin 1 mg/ml
Symtom se ovan.
Alternativt Adrenalin i.v.
OBS! Adrenalin 1 mg/ml
späds med 9 ml NaCl
= adrenalin 0,1 mg/ml

Ge kortison.
0 – 1 år: 0,1 mg = 1 ml
1 – 2 år: 0,15 mg = 1,5 ml
3 – 7 år: 0,2 mg = 2 ml
Symtom se ovan
Höj fotända.
Fria luftvägar
Primärvården Fyrbodal
Symtom se ovan
AKUT BARN
juni 2009
Inj Betapred 4mg/ml
i.v. om möjligt,
annars i.m. – ges sakta
0 – 4 år: 4 mg = 1 ml
4 – 7 år: 8 mg = 2 ml
Tabl Betapred 0,5 mg
0 – c:a 1 år: 8 tabl = 4 mg,
löst i vatten
1 – 7 år: 12 tabl = 6 mg,
löst i vatten
Vid krampanfall
Preparat
Dosering
Stesolid klysma
5 mg, i ändtarmen
0 – 3 mån:
½ klysma = 2,5 mg
Övrigt
3 mån – 2 år:
1 klysma = 5 mg
2 år och äldre:
2 klysma = 10 mg
dosen kan upprepas en gång efter 10 minuter
Fria luftvägar
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards