Läkemedel som förvaras i akutvagn Akutläkemedel

Dokumentnamn:
Läkemedel som förvaras i akutvagn
Dokumenttyp:
Administrativ
rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i Centrala Östergötland
Sökord:
Läkemedel
Giltig fr o m:
2015-01-01
Utfärdande enhet:
Medicinska akutkliniken
Målgrupp:
Medarbetare på MEA
Giltigt t o m:
2016-12-31
Framtagen av: (Namn, titel)
Anne Eriksson, överläkare, Eva Petersson,
ssk, Kristina Svensson, ssk, Ellen Dahlberg,
ssk, Frida Gäfvert, ssk
Godkänd av: (Namn, titel)
Diarienummer:
Bilaga till NSC-2013-00365
Kerstin Arbring, verksamhetschef
Läkemedel som förvaras i akutvagn
Akutläkemedel
Inj. Adrenalin
Inj. Adrenalin
Inj. Atropin
Inj. Amiodaron
Inj. Furix
Inj. NaCl
Inj. Propofol-Lipuro 10 mg/ml
Inj. Seloken
Inj. Solu-Cortef
Inj. Stesolid Novum
Inj. Teofyllamin
Inf. NaCl 9 mg/ml 2 x 500 ml
Inf. Ringer Acetat
Inf. Glucos
0,1 mg/ml
1 mg/ml
0, 5 mg/ml
50 mg/ml
10 mg/ml
9 mg/ml
10 mg/ml
1 mg/ml
100 mg
5 mg/ml
23 mg/ml
9 mg/ml
50 mg/ml
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd) Reviderat av:
2015-01-01
Eva Petersson, ssk
5 x 10 ml
2 x 1 ml
5 x 1 ml
3 x 3 ml
5 x 4 ml
5 x 10 ml
2 x 20 ml
2 x 5 ml
2 x 2 ml
2 x 2 ml
2 x 10 ml
2 x 500 ml
2 x 1000 ml
1 x 250 ml
Godkänt revideringen:
Kerstin Arbring, verksamhetschef