Checklista vid vård i livets slut (läkare)

advertisement


Förslag till läkemedelsordinationer.
Givna ordinationer överförs till ordinationshandling enligt kommunal rutin.
Symtom
Läkemedel
Information
Inj. Morfin 10 mg/ml
Sc injektion
Doserings
förslag
0,25 – 1,0 ml
=2,5–10 mg x 46,
Ordination
Läksign
(eller 1/6 av
dygnsdosen)
Smärta
Sc injektion
Inj. Ketogan 5 mg/ml
S. Ketogan 10 mg
Supp där ssk har
lång inställelsetid
0,5 – 2,0
ml=2,5–10 mg x
4-6,
1 supp=5 –10 mg
x 4-6,
(eller 1/6 av
dygnsdosen)
Hypersekretion
Inj. Robinul 0,2 mg/ml Sc injektion.
1-2 ml=0,2-0,4
mg v.b max 3
ggr/dygn
Andnöd vid akut
hjärtsvikt
Inj. Furix 10 mg/ml
2-4 ml=20-40 mg
v.b
T. Sobril 5 mg
(T Oxascand 5mg)
Oro / Ångest
Stesolid Prefill
5 mg/ml rektal
Midazolam 5 mg/ml
Sc
S. Primperan 20 mg
Illamående
Inj Haldol 2mg/ml sc
Iv/im injektion
1-2 tabl=5-10 mg
v.b
1-2 st=5-10 mg
v.b
injektion ½-1 ml
= 2½ - 5 mg vb
4-6ggr/dygn
1 supp v.b max
3/dygn
0,5-1mlx2-3
Läkare kan fastställa döden på den undersökning* som sjuksköterska utfört
och behöver ej kontaktas jourtid.
Ja
Nej
Läkare:
__________________________________________________________
PAL avgör själv om/när uppdatering ska ske.
Datum:___________ (Uppdaterat:__________ Uppdaterat:__________ Uppdaterat:_________ )
*Undersökningen omfattar: upphörd andning, inga pulsslag, ingen hjärtverksamhet, ljusstela pupiller.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards