docx, 303 KB Checklista för sjuksköterska inför

advertisement
Bilaga 6 till Riktlinje för delegering
Löpnr.:
Dokumentklass
Godkänd:
1
Riktlinje
Medicinskt ansvariga
sjuksköterskor (MAS)
Författare:
Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS)
Version:
Sida
0.1
Datum:
2017-05-30
Checklista för sjuksköterska inför delegering av
insulingivning
Genomgången utbildning med godkända resultat i webbutbildning ”Arbeta med läkemedel”
och ”Insulin” med godkända kunskapstest.
Diabetes
Kunskap om diabetessjukdomen
Kunskap om komplikationer
Högt och lågt blodsocker
Kost och motion vid diabetes
Komplikationer vid diabetes
Insulinhantering
Insulin, Olika insulinsorter
Ordination/signering, identitetskontroll
Praktisk genomgång av penna/or, kanyler, blodsockermätare och tillbehör
Förvaring, hållbarhet
Förväxlingsrisk
Injektion av insulin
Injektionsställen
Säkerhet
Stickskador, riskhantering av stickande/skärande
Hygienrutin
När det blir fel, avvikelsehantering (Flexite)
När ska sjuksköterska kontaktas?
Praktisk träning
Praktisk genomgång av insulingivning på patient vid 2 (två) tillfällen.
1
1(1)
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards