checklista vid delegering av läkemedel vid

advertisement
MÖLNDALS STAD
Checklista
Vård och omsorg
Lena Jadefeldt Slattery Specialistenheten
Personal och kompetens
februari 2012
CHECKLISTA VID DELEGERING AV LÄKEMEDEL
o Personal har deltagit vid utbilning inför delegering
o Personal har läst utbildningsmaterial inför delegering
o Personal är väl insatt i sin enhets Lokala Rutiner
o Personal är insatt i hur apodos/dosett eller annat hjälpmedel fungerar
o Genomgång av den enskildes ordinationer samt signeringslistor
o Administrera läkemedel till patient under övervakning av sjuksköterska
o Genomgång av den enskildes aktuella mediciner avseende styrka, dosering, verkan och biverkan
o Utföra kunskaptest inför delegering, genomgång av utfört kunskapstest
o Informera att personal själva ansvarar för att kontakta sjuksköterskan inför förnyelse av delegering
VID DELEGERING AV INSULINGIVNING TILLKOMMER
o Genomgång av insulinpenna, iordningställa dos, hållbarhet, olika sorter
o Genomgång funktionstest insulinpenna
o Genomgång av förvaring av insulin hos den enskilde
o Genomgång av injektionsteknik. Injektionsställe
o Administrera insulin till patient under övervakning av sjuksköterska
o Genomgång av blodsockertest
Download