Kunskapstest delegering, allmänt om läkemedel

advertisement
Kunskapstest delegering, allmänt om läkemedel
Namn:
Datum:
1. Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal när du på
delegation handhar läkemedel?
Ja
Nej
2. Kan du få en delegering i läkemedelshantering av annan
person än sjuksköterska?
Ja
Nej
3. När du fått delegering för en arbetsuppgift är du då ansvarig
för hur den genomförs?
Ja
Nej
4. Har du rätt att delegera uppgiften vidare till en
arbetskamrat?
Ja
Nej
5. Är en delegering alltid tidsbegränsad?
Ja
Nej
6. Kan du bli tvingad att ta på dig en delegering?
Ja
Nej
7. Kan en delegering återkallas?
Ja
Nej
8. Är det viktigt att du ger rätt person rätt läkemedel vid
rätt tid och på rätt sätt?
Ja
Nej
9. Måste du kontrollera aktuell läkemedelslista och
signeringslista före överlämnande av medicin?
Ja
Nej
10. Är du skyldig att se till att vårdtagaren svalt sina
läkemedel?
Ja
Nej
11. Är du skyldig att signerar efter att ha gett läkemedel?
Ja
Nej
12. Skall tabletter helst intas sittande med minst ett halvt
glas vatten?
Ja
Nej
13. Bör Nitroglycerin placeras under tungan?
Ja
Nej
14. Bör kapslar sväljas hela?
Ja
Nej
15. Får du krossa tabletter utan att fråga sjuksköterskan?
Ja
Nej
16. Är mixturer flytande läkemedel som intas genom munnen?
Ja
Nej
17. Är stolpiller och suppositorier samma sak?
Ja
Nej
18. Används vagitorier vid underlivsbesvär?
Ja
Nej
19. Används inhalator vid behandling av andningsbesvär?
Ja
Nej
20. Skall en öppnad flaska med ögondroppar användas
inom en månad?
Ja
Nej
21. Skall du tvätta händerna före och efter du ger ögondroppar?
Ja
Nej
22. Skall medicin överlämnas direkt efter uttagande ur
märkt APO – dospåse/dosett?
Ja
Nej
23. Skall du rapportera till tjänstgörande sjuksköterska vid
förändring i en vårdtagares hälsotillstånd?
Ja
Nej
24. Skall du ha läkemedelslistan framme när du ringer
sjuksköterskan?
Ja
Nej
25. Är Furix vätskedrivande?
Ja
Nej
26. Är Waran ett blodförtunnande läkemedel?
Ja
Nej
27. Är det speciellt viktigt att vårdtagaren får sin tablett Waran?
Ja
Nej
28. Är Alvedon/Panodil ett lämpligt läkemedel vid feber
och värk?
Ja
Nej
29. Finns det en maxdos för Alvedon/Panodil per dygn?
Ja
Nej
30. Används ögondroppar vid högt tryck i ögat?
Ja
Nej
31. Kan du ge flera olika ögondroppar samtidigt i ett och
samma öga?
Ja
Nej
32. Sänker diabetestabletter blodsockret?
Ja
Nej
33. Är injektion Innohep ett blodförtunnande läkemedel?
Ja
Nej
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards