Jobba säkert med läkemedel e

advertisement
Jobba säkert med
läkemedel
ny e-utbildning ger
baskunskap inför
delegering
Sofia Jonsson
Den som genomgått
webbutbildningen har
grundläggande
baskunskaper för att:

ge läkemedel i rätt tid, till rätt person på rätt sätt,

ge god omvårdnad som alternativ och komplement till läkemedel,

förstå roll och ansvar vid delegering,

känna igen risker och uppmärksamma, reagera och signalera vid
förändringar,

ge insulin och uppmärksamma symtom vid diabetes.
Jobba säkert med läkemedel
Delkurser
• Livskvalitet med läkemedel
• Du är viktig
• Ta över ansvaret
• Känna igen risker
• Ge insulin
Jobba säkert med
läkemedel
e-utbildning
Äldreomsorgspersonal
Basutbildning inför delegering
Kunskapstest, diplom
Svenskt Demenscentrum
Kunskapsguiden
Klar att använda mars 2015
Download