Checklista sjuksköterska Vid delegering av läkemedel Tabletter

advertisement
Checklista sjuksköterska
Vid delegering av läkemedel
Tabletter, flytande, ögondroppar/slava, depotplåster, vaginalt, rektalt, inhalationer
Genomgång test
Titta på avsnitt 1. Delegering samt avsnitt 4.
Eventuella diskussionsfrågor:
Genomgång insats: OBS ordningsföljden:
o Kontrollerar rätt person
o Kontrollerar rätt tillfälle
o Kontrollerar signeringslista innan överlämnande av läkemedel
o Kontrollerar rätt dos
o Kontrollerar rätt sätt
o Avslutar med att signera
en och samma person genomför hela kedjan!
Lagar och krav
 SOSFS 1997:14 Delegering
 SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen
 2008:1 Användning av medicintekniska produkter
ANSVAR som HSL-personal: eget ansvar för genomförandet, eget ansvar att förmedla sin kunskap
eller brist på kunskap.
Glöm inte:
NAMN
ALLTID INDIVIDUELL, LÄS ALLTID
PERSONNUMMER
ALLTID INDIVIDUELL, LÄS ALLTID
ORDINATION
ALLTID INDIVIDUELL, LÄS ALLTID
DOKUMENTATION
SIGNERING, DOKUMENTATION
RAPPORT
KONTAKT LEGITIMERAD, AVVIKELSE
Praktiskt genomförande
Download