Kunskapstest 2 – Delegering
1. Kan du själv delegera en hälso- och sjukvårdsuppgift till en arbetskamrat?
Ja
Nej
2. Vem ansvarar för att din delegering förnyas?
Svar:
3. Vilka tider ska en patient ha läkemedel om det står att läkemedlet ska ges tre gånger dagligen
på ordinationshandlingen?
Svar:
4. Anhörig till Agda, som du hjälper med apdosen, har varit på apoteket och köpt en
smärtlindrande salva. Den anhörige vill att du smörjer Agdas ben med salvan tre gånger per
dag. Vad gör du?
Svar:
5. Kan du ge en patient ett läkemedel som är ordinerat vid behov utan att kontakta
sjuksköterska först?
Svar:
6. Bör kapslar sväljas hela?
Ja
Nej
7. Hur kan du försäkra dig om att en person får rätt läkemedel?
Svar:
8. Elin vill inte ha sina ögondroppar trots att du har försökt ge henne. Vad gör du?
Svar:
9. Var och hur signerar du att en patient har fått ett läkemedel vid behov?
Svar:
1
Använd dosrecept för Sara Test när du besvarar följande frågor:
10. Hur många tabletter ska det finnas i dospåsen som Sara ska få klockan 08:00?
Svar:
11. Hur många gånger per dygn ska Sara ha tablett Risperidon och varför får hon detta
läkemedel?
Svar:
12. Vilket läkemedel används vid behov mot trög mage, och hur många gånger per dygn kan det
ges?
Svar:
13. Hur många gånger per dygn ska Sara få tablett Alvedon?
Svar:
Bilaga till rutiner för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård, fastställda
2012-05-04
2