Delegering - Kunskapstest insulingivning

Formulär
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 09-42332
Fastställandedatum: 2016-12-15
Revisionsnr: 5
Giltigt t.o.m.: 2017-12-15
Upprättare: Anna G Eriksson
1(1)
Fastställare: Magnus Thureson
Delegering - Kunskapstest insulingivning
………………………………………………………. …………………….
Namn
Datum
Denna kunskapstest är lämplig att använda vid förstagångsdelegering.
Har man insulinbrist vid diabetes?
Är ökad törst och stora urinmängder tecken på lågt
blodsocker?
Är vårdtagaren blek och kallsvettig vid
”insulinkänning”?
Om du misstänker lågt blodsocker, kan du då ta en
blodsockerkontroll?
Kan insulin ges i tablettform?
Måste du kontrollera ordination/signeringslistan före
injektionsgivning?
Får Du fylla i signeringslistan före injektion?
Ges subkutan injektion i underhudsfettet?
Skall Du ge injektionen på samma ställe varje gång?
Är buken och lårens ovansida lämpliga injektionsställen
för insulin?
Är det viktigt att vårdtagare med måltidsinsulin får mat i
anslutningtill injektion?
Ordineras insulin i enheter E?
Skall den insulinpenna som används förvaras i kylskåp?
Får Du själv ge extra insulin om blodsockervärdet är
högt?
Får en förbrukad insulinpenna kastas direkt i soppåsen?
Är känselbortfall i fötterna en komplikation till diabetes?
Rapporterar Du till tjänstgörande distriktssköterska vid
förändring i en vårdtagares hälsotillstånd?
 Ja
 Nej
 Vet ej
 Ja
 Nej
 Vet ej
 Ja
 Nej
 Vet ej
 Ja
 Ja
 Nej
 Nej
 Vet ej
 Vet ej
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Vet ej
 Vet ej
 Vet ej
 Vet ej
 Ja
 Nej
 Vet ej
 Ja
 Ja
 Ja
 Nej
 Nej
 Nej
 Vet ej
 Vet ej
 Vet ej
 Ja
 Ja
 Ja
 Nej
 Nej
 Nej
 Vet ej
 Vet ej
 Vet ej
 Ja
 Nej
 Vet ej
Delegerande distriktssköterska: ……………………………………………………
Utskriftsdatum: 2017-07-15