Kunskapstest diabetes

advertisement
2008-12-04
Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kunskapstest diabetes
Datum
Namn
Antal rätt
Delegerande sjuksköterska
Kryssa i rätt svarsalternativ
1. Du är hälso och sjukvårdspersonal då du
utför en uppgift du fått genom delegering?
Ja
Nej
Vet ej
2 Diabetes är en ämnesomsättningssjukdom?
3. Vid ”insulinkänning” kan patienten vara blek
och kallsvettig?
4. Insulin produceras i bukspottkörteln?
5. Det är viktigt att vårdtagaren får mat i
anslutning till injektion av snabbverkande
insulin?
6. Ökad törst och stora urinmängder kan vara
tecken på högt blodsocker?
7. Insulin finns med olika verkningsmekanismer
t. ex snabbverkande och långtidsverkande?
8. Kan du kontrollera på signeringslistan om
patienten fått sitt insulin?
9. Med subcutan injektion menas att injektionen
ges i underhudsfettet?
10. Det är viktigt att inspektera fötterna hos en
diabetiker?
11. Motion har betydelse för sockerläget i
blodet?
Postadress
Besöksadress
Telefon och fax
Webbplats och e-post
Bankgiro
Postgiro
Gerd Silk
SE-621 81 VISBY
Bredgatan 2
Visby
+46 (0) 498-26 90 00
(växel)
+46
(0) 498-20 49 70
www.gotland.se
[email protected]
339-8328
18 97 50-3
Kryssa i rätt svarsalternativ
12 Om vårdtagaren vid blodsockerkontroll har
ett värde på över 20 mmol, får du själv ge en
extra dos insulin?
13. Påbörjad insulinpenna skall förvaras i
kylskåp?
Ja
Nej
Vet ej
14. Bortglömd morgondos insulin kan ges vid
lunch utan att fråga tjänstgörande
sjuksköterska?
15. Ett tecken på lågt blodsocker kan vara
förvirring och aggression?
16. Herr Andersson får en injektion med
snabbverkande insulin. Höjer injektionen
blodsockret?
17. Du misstänker att fru Svensson, som är diabetiker, har för lågt blodsocker.
Vilka symtom kan du iakttaga?
18. Vad kan du göra för att åtgärda ett lågt blodsocker? Beskriv två åtgärder.
19 Vilket blodsockervärde bör en frisk person ha innan hon ätit frukost?
20. Vad gör du om Anna mår illa och inte vill ha sin mat när du kommer för att ge
insulinet?
Download