FALKENBERGS KOMMUN
DATUM:_______________________
Kunskapstest
Diabetes
Personnr:
______________________________________________________
Namn:
______________________________________________________
Anställningsplats: _________________________________________________
Utbildning: ________________________________________________________
1. Diabetes är en ämnesomsättningssjukdom
□ Rätt □ Fel
2. Vid ”insulinkänning” kan patienten vara blek och kallsvettig
□ Rätt □ Fel
3. Insulin produceras i bukspottkörteln
□ Rätt □ Fel
4. Med subcutan injektion menas att injektionen ges i underhudsfettet
□ Rätt □ Fel
5. Det är viktigt att vårdtagaren får mat i anslutning till injektion av
snabbverkande insulin
□ Rätt □ Fel
6. Ökad törst och stora urinmängder kan vara tecken på högt blodsocker
□ Rätt □ Fel
7. Insulin finns med olika verkningsmekanismer t. ex snabbverkande
och långtidsverkande
□ Rätt □ Fel
8. Du behöver inte kontrollera signerlistan för insulingivning innan
du ger insulinet
□ Rätt □ Fel
9. Det är viktigt att inspektera fötterna hos en diabetiker
□ Rätt □ Fel
10. Feber och stress kan höja blodsockret
□ Rätt □ Fel
11. Om vårdtagaren vid blodsockerkontroll har ett värde på över 20 mmol,
får du själv ge en extra dos insulin
□ Rätt □ Fel
12. Påbörjad insulinpenna skall förvaras i kylskåp
□ Rätt □ Fel
Kunskapstest
Diabetes
2009-06-01
1
FALKENBERGS KOMMUN
DATUM:_______________________
13. Bortglömd morgondos insulin kan ges vid lunch utan att fråga
tjänstgörande sjuksköterska
□ Rätt □ Fel
14. Motion har betydelse för sockerläget i blodet
□ Rätt □ Fel
15. Ett tecken på lågt blodsocker kan vara förvirring och agression
□ Rätt □ Fel
16. Herr Andersson får en injektion med snabbverkande insulin.
Höjer eller sänker injektionen blodsockret?
□ Höjer □ Sänker
17. Du misstänker att fru Svensson, som är diabetiker, har för lågt blodsocker.
Vilka symtom kan du iaktaga?
18. Herr Andersson är diabetiker. Vad skall du göra om han har ett P- glukos som är
lägre än 3,5mmol/l?
19. Vid vilket fasteblodsocker kan man misstänka att en person har diabetes?
20. Vad gör du om Anna mår illa och inte vill ha sin mat när du kommer för att ge insulinet?
Antal Rätt:__________________________
Delegerande sjuksköterska:___________________________________________________
Kunskapstest
Diabetes
2009-06-01
2