DIABETES
EN HISTORISK ÅTERBLICK
Dan Andersson
Internmedicinska Kliniken SÖS
Frederick G. Banting
född 14 november 1891, död 21 februari 1941
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1923/banting-bio.html
John James Richard Macleod
född 1876, död 1935
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1923/index.html
Charles Herbert Best
http://link.library.utoronto.ca/insulin/
James Bertram Collip
• 1939 i Clinical Science: ”Den ena diabetesformen orsakas av brist på
insulin. Den andra inte av insulinbrist utan av en okänslighet för insulinet.”
Två av pionjärerna var engelsmännen Himsworth och Kerr.
• 1954 fastställde Frederic Sanger sekvensen för aminosyrorna i insulin – ett
medicinskt genombrott för vilket han belönades med Nobelpriset i kemi 1958
• 1942 Tyfoidepidemin och tre döda patienterna i Montpellier i södra
Frankrike 1942 blev upptakten till en helt ny sorts läkemedel för en stor grupp
patienter, till perorala antidiabetika åt patienter som led av den milda formen
av diabetes
• 1956 De två första hypoglykemiska sulfonamiderna för oral behandling av
typ-2 diabetes (tolbutamid och karbutamid) nådde ut på marknaden.
• 1957 Phenformin 1959 metformin
1976 gjordes de första analyserna av glykosylerat hemoglobin
(HbA1c)
1982 började humant insulin producerat av rekombinant
mikroorganism säljas på marknaden.
1985 introducerades insulinpennan på marknaden, en nyhet
som kom att göra livet lättare för tusentals diabetiker.
Samma år lanserades även den första insulinpumpen.
1988 Stockholms-studien publiceras av Dr Per Reichard
1992 visar Dr Mark Gutniac m fl att tarmhormonet GLP-1 har
blodsockersänkande effekt hos typ 2 diabetiker