Undervisningsplan vid nyupptäckt diabetes

advertisement
Grundläggande kunskap som person med nyupptäckt diabetes bör få
vid hemgång från sjukhus eller vid polikliniskt omhändertagande
•
•
•
Att förstå energiomsättningen och insulinets roll
Kostens och den fysiska aktivitetens betydelse
Att kunna ta egna blodsocker, ha kännedom om tidpunkter för testning samt målvärden
•
•
Vid insulinbehandling:
Att kunna injicera insulin självständigt
Att veta vad insulinkänning innebär och hur åtgärda
Undervisningsplan för egenvårdsutbildning vid nyupptäckt diabetes
Ämne
Vad ingår?
Vad är diabetes?
Orsaker. Energiomsättningen. Insulinets roll
Egenmätning av blodsocker
När, var, hur
Målvärden enligt Vårdprogram LIÖ
Genomgång av provtagningsteknik,
handhavande av instrument, teststickor och
övriga tillbehör
Val av blodsockerinstrument med tillbehör
Behandling
Injektionsteknik vid insulinbehandling
Val av injektionsmaterial
Tablett och Insulin. Effekter, när ,var hur
Förvaring av insulin etc
Injektionsplatser.
Vikten av spridning och varför - lipodystrofier
Genomgång av teknik och handhavande
Hypoglykemi – vad är det?
Prevention och behandling
T.ex.vid bilkörning, alkohol,
All fysisk aktivitet sänker blodsockret inklusive
städning, trädgårdsarbete och fönsterputs
Hyperglykemi – vad är det?
Ketonuri/Keton i blod - Ketoacidos
Prevention och behandling
När, var, hur
Alla typ 1-diabetiker bör vid behov utrustas med
Urinketonstickor eller blodketonmätare.
Fysisk aktivitet
Obs. Olika råd vid Typ1, Typ 2 som behandlas
med insulin och/ eller insulinfrisättande
läkemedel samt övriga Typ 2
Kommer även in under hypo- och
hyperglykemi
På med.klin: Information av dietist
I primärvården: Information av dietist där
tillgång finns annars via diab.sköt.
Kost
Alkohol
Östergötlands Diabetesråd 2014
Download