Patientinformation blodtryck Hälsorum Järvsö Din HC

advertisement
1(2)
Patientinformation blodtryck på Järvsö hälsocentral
Plats: I anslutning till BVC väntrummet, skyltar finns.
Öppettider: Vardagar 13-16.
Kostnadsfritt.
Blodtrycksserie
 3 blodtryck tas med 4-5 dagars mellanrum. Skriv in dina värden
i underlaget i bifogat formulär.
 Vid en av mätningarna är det önskvärt att ett livsstilstest görs
som handlar om dina levnadsvanor. Det gör du på datorn som
finns i rummet. Föredrar du att göra testet för hand finns
formulär på skrivbordet.
 Skriv ut livsstilstestet och lämna det tillsammans med
blodtrycksunderlaget i vita brevlådan som finns i rummet.
 Blodtrycket ska i vanliga fall ej ligga högre än 140/90. Särskilda
mål gäller för vissa riskgrupper. (diabetes, njursjukdom, efter
hjärtinfarkt, äldre mm)
 Vi hör av oss till dig om vi vill diskutera dina värden, annars förs
de + livsstilstestet in i din journal och det syns där vid senare
besök.
 Om något av värdena visar högre än 180/110, kontakta
receptionen.
Att tänka på inför blodtrycksmätning
 En halvtimme innan mätningen ska du ej träna, röka, snusa,
dricka te, kaffe eller äta.
 Vila 5 min innan mätningen.
 Sitt bekvämt, fötterna stadigt i golvet, ej korslagda ben.
 Inte röra dig eller prata under mätningen.
 Instruktioner hur blodtrycksmätningen går till finns i anslutning
till mätaren.
Utskriftsdatum: 7/14/2017
2(2)
Blodtrycksunderlag
Blankett för registrering av mätvärden.
1. Blodtryck......../……..mm/Hg
Puls………………………..
Datum……………………
2. Blodtryck……../……..mm/Hg
Puls………………………..
Datum……………………
3. Blodtryck……../……..mm/Hg
Puls………………………..
Datum……………………
4. Livsstilstest
Datum……………………..
Namn……………………………………………………………………
Personnummer…………………………………………………….
Telefonnummer……………………………………………………
Din läkare…………………………………………………………....
Utskriftsdatum: 7/14/2017
Download