Högskolan i Kalmar - GUL

advertisement
Göteborgs Universitet
Inst. Kost & Idrottsvetenskap
Anders Raustorp
HEMTENTAMEN
IIG142, FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSA 7.5P, HT 16
FALLBESKRIVNINGAR
Använd artiklar, kurslitteratur, laboration och föreläsningar:
Ge i nedan förekommande fallbeskrivningar rekommendationer för hälsoinriktad fysisk
aktivitet, samt lämplig typ av aktivitet. Omfattning ca 1 A4-sida per fallbeskrivning.
Stöd resonemang om hur fysisk aktivitet kan hjälpa och rekommendationerna till
personerna med relevanta referenser i text.
Fall 1 Stefan 40 år, lastbilschaufför. Längd 170 cm, vikt 135 kg. Något förhöjt
blodtryck. Inga goda erfarenheter av idrott under uppväxtåren Oregelbundna
arbetstider.
Fall 2 Carina 49 år, Allmän hälsokontroll visar förhöjt blodtryck grad 1, Systoliskt 145
mmHg, diastoliskt 100 mm Hg. Läkaren rekommenderar fysisk aktivitet för
Carina.
Fall 3 Eva 56 år, tjänsteman med kontorsarbete. Tidigare simmare Begynnande
diabetes typ II. Hög förändringsbenägenhet.
Fall 4 Marcus 23 år Kommer till det gym där du arbetar som PT. Han vill bygga upp
styrka och kondition till inför kommande satsning på Swim and Run från ö till
ö. Tävlingen består av totalt 13 km löpning och 2500 m simning. Det är 6 mån
till start. Hjälp honom med ett träningsupplägg.
Fall 5 Sune 74 år Pensionär- änkeman. Passionerad långfärdsskridskoåkare.
Tycker sig fått lite sämre balans. Frågar dig om program för att öka sin styrka.
Mailas till [email protected] senast kl 2330 måndag 24 oktober 2016
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards