Oförsäkrade bolag får ut läkemedel som

advertisement
Oförsäkrade bolag får ut läkemedel som ”periodens vara”
Under maj månad säljs flera läkemedel från oförsäkrade bolag som ”periodens vara”. Det innebär att
många kan komma att köpa läkemedel av bolag som inte ger dem rätt till ersättning om läkemedlet medför
oönskade biverkningar.
Periodens vara i maj:
Ranbaxy:
Alendronat - Benskörhet
Aciklovir - virusinfektioner, t ex herpes
Ciprofloxacin - antibiotika (tillhör gruppen kinoloner, anv. bl a till lunginflammation och urinvägsinfektion)
Lisinopril - tillhör gruppen ACE-hämmare, mot högt blodtryck och hjärtsvikt
Venlafaxin - antidepressivt
Krka:
Alprazolam - lugnande medel som hör till en grupp läkemedel som kallas bensodiazepiner
Amlodipin tillhör en grupp av läkemedel som kallas kalciumantagonister och som används för att behandla
högt blodtryck och en viss typ av bröstsmärtor (angina pectoris).
Ciprofloxacin - antibiotika
Enalapril tillhör gruppen läkemedel som kallas ACE-hämmare. - högt blodtryck och hjärtsvikt.
Fluconazol - svampinfektioner
Clopidogrel - åderförkalkning/hjärtsjukdom
Losartan - högt blodtryck
mirtin och mirtazapin - antidepressiv
Norfloxacin - urinvägsinfektion
Pantoprazol - förebygger magsår
Risperidon - schizofreni, maniska perioder
Simvastatin - kolesterolsänkande
Venlafaxin - antidepressivt
Download