Att välja bort GMO – min rätt som konsument

advertisement
Juni 2006
Att välja bort – min rätt som konsument
Vi är många som vill välja mat efter värderingar – producerad med
omtanke om människor, djur och natur. Vi vill kunna välja bort mat som
producerats under dåliga arbetsförhållanden, som transporterats runt
jorden i onödan, som medverkar till skövling av regnskogen eller där
djuren far illa.
Vi vill också ha möjlighet att säga nej till kött från djur som är uppfödda
på GMO- Idag vägrar dock industri och handel att införa en märkning av
sådant kött eller på annat sätt förse oss som konsumenter med
information som möjliggöra ett aktivt matval.
Många konsumenter upplever hinder för att kunna göra medvetna val av
livsmedel – i butik men även på krogen. Det är bakgrunden till uppropet ”Gör
det enklare att välja mat” som startade 2004 och som nu mer än 30
organisationer ställt sig bakom.
Hälsodebatten har medfört att vi idag kan köpa mat som innehåller mindre fett,
socker och salt. Men det kan bli bättre. Att redovisa mängden transfetter och
förenklad näringsdeklaration gör det lättare för oss som konsumenter att välja
bort ohälsosamma livsmedel. Hälsoargumentet är dessutom bara en del av
varför vi måste jobba mer aktivt för konsumentens rätt att välja.
TV-programmet Kalla Fakta uppmärksammade att fisk från svenska västkusten
transporteras till Kina för att fileas. Anledningen är att arbetskostnaderna där är
låga. Resultatet blir en ”åksjuk” fisk som efter tusentals mil landade i de
svenska butikerna. Nu vill många veta var fisken är fångad om den rest jorden
runt och under vilka förhållanden den producerats..
Ursprungsmärkning på kött är ett krav vi har som konsumenter. Men idag
gäller det bara nötkött. Gris som blir till bacon i Polen har ingen
ursprungsbeteckning. På baconpaketet står det ”tillverkat” och det finns ingen
information om var grisen fötts och växt upp, om den haft ett bra grisliv med
gott om utrymme och halm eller om mamman tillbringat större delen av sitt liv
i bur.
Efter stark kritik från miljö – och sociala organisationer tog palmoljeindustrin
och WWF initiativ till nya riktlinjer för hur palmolja kan framställas på ett
något mindre skadligt sätt för miljön. Det är positivt, men hur får vi veta vilka
företag som ställer krav på sina leverantörer av palmolja att leva upp till
riktlinjerna?
Ytterligare en fråga som debatteras mycket på sista tiden är odlingen av
gentekniskt modifierade grödor (GMO). Vi anser att det inte handlar om
”gener i maten”. Det handlar om den osäkerhet som finns om de långsiktiga
effekterna för hälsa och miljö av att odla grödor som soja och raps som med
hjälp av genteknik gjorts motståndskraftiga mot t ex bekämpningsmedel. Det
spelar ingen roll om grödorna odlas för att konsumeras av djur eller direkt av
människan, konsekvenserna för ekosystemet bli det samma. Det handlar också
om vem som ska ha makten över maten. Stora kemiföretag tar fram utsäde som
är motståndskraftigt mot deras eget bekämpningsmedel och får ett stort
inflytande över råvaruproduktionen i världen.
När det gäller konsumentens möjlighet att välja bort är det dock skillnad på de
olika GMO-produkterna. Tomatpuré gjord på gentekniskt förändrade tomater,
kan jag välja bort som konsument, eftersom det finns märkningskrav på
livsmedel. Men samma märkningskrav omfattar inte kött, mjölk, kyckling eller
ägg som kommer från djur som ätit GMO-foder. Och här handlar det om stora
mängder som förbrukas av grisar, kor och kycklingar.
Nu utmanar vi livsmedelsindustrin, handeln och restaurangerna: Ge oss bättre
möjligheter att ta ställning, att låta vår konsumentmakt få genomslag. Vi
hoppas att de nappar på den inbjudan för vi behöver mer fakta om produkterna
vi förväntas köpa och konsumera, så att vi kan välja och välja bort. Det är inget
orimligt krav. Det är en rättighet.
Svante Axelson
Svenska Naturskyddsföreningen
Jan Bertoft
Sveriges Konsumentråd
Sören Persson
Svenskt Sigill
Download