Hållbar utveckling

advertisement
Hållbar
utveckling
Vad är det för något?
Vad handlar det om?
Hållbar eller hållbart betyder och
innebär att något räcker länge.
Till exempel:
Solen räcker till alla.
Mjölken räcker till alla.
Vattnet räcker också.
Utveckling handlar om att något
utvecklas till något bättre. Och
att det utvecklas och blir något
bättre till slut, något hållbart.
När man talar om, eller pratar om
Hållbar Utveckling, syftar man oftast
på hur miljön är och hur miljön mår.
Det vill säga (dvs.) hur naturen
ser ut, hur naturen mår och hur
man kan förbättra så att det blir
hållbart, även i framtiden.
Tanken med hållbar utveckling är att
se till att jorden räcker till alla oss
som lever idag, men även våra
kommande generationer.
För att allt ska fungera krävs det att dessa
element fungerar ihop.
Natur
Miljö
Hållbar
utveckling
Kultur
Framtid
Miljö
Idag kommer vi
att prata om…
Natur
Vad handlar Miljö om?
Miljö är allt omkring oss. Det kan vara miljön
här i klassrummet, det kan handla om miljön
utanför skolan, eller miljön i världen.
Det handlar inte bara om en bra och god
miljö utan också om hur människor tillsammans
ska sträva efter att se till att jordens
resurser räcker till andra generationer.
Man måste vara varsam och se till att
vår jord, luft och vatten inte utsätts
för utsläpp som skadar dem.
Vad handlar Natur om?
Varför är det viktigt med att naturen
bevaras som den är?
Idag lever vi i ett samhälle där vi förbrukar en
massa saker hela tiden. Till exempel: tidningar,
flaskor, plast, fossila bränslen m.m.
Allt detta användande av saker bidrar till att vi
människor förbrukar naturens resurser.
Natur forts.
Vad händer till exempel om skogen skulle ta slut?
Om skogen tar slut, blir det
konsekvenser för hela mänskligheten.
Det är viktigt med skog. Varför är det
så? Varför är skogen viktig för oss
människor?
Natur forts.
Skog, liksom andra växter inom
vår natur producerar syre. För
vår överlevnad är det viktigt
att syret produceras.
Vad kan ni och vi göra?
•
•
•
•
Återvinna glas, papper och plast
Kompostera
Hushålla i hem och skola
Skriv ett brev till rektorn, lokaltidningen,
kommunen med förslag om hur vi kan göra
för att hushålla.
• Rita en bild eller gör ett collage om samma
sak
Download