Pressinformation 2008-05-30 Måndag 1 juni är FN:s ”World Milk Day

advertisement
Pressinformation 2008-05-30
Måndag 1 juni är FN:s ”World Milk Day”
Vuxna svenskar älskar mjölk - men har de glömt hur det
smakar?
Den 1 juni firas World Milk Day, eller Mjölkens Dag, runt om i världen. I Sverige
finns det inget annat livsmedel som är lika djupt rotat i folksjälen som mjölken. År
2009 engagerar vi oss lika mycket i mjölk som i klimathotet. Men vi vuxna tycker
och känner mer än vad vi dricker.
Svenska barn drack mer mjölk i skolan 2008 än på flera år och kaffe latte trenden håller
i sig. Men hur är det med vuxnas konsumtion av vanlig mjölk i glas?
En ny undersökning* visar att var fjärde svensk man och var tredje svensk kvinna inte
har druckit ett vanligt glas kall mjölk i år. Och ju äldre vi blir desto mer glömmer vi. 38%
av svenskarna i åldrarna 55-64 har inte druckit mjölk på över 5 år. Motsvarande siffra i
åldrarna 25-34 är 23%.
Samtidigt visar undersökningen att attityderna är positiva till mjölk. De ord som
svenskarna i störst utsträckning förknippar med mjölk är gott, nyttigt, barndom och
svenskt.
Mjölken engagerar mer än klimathotet
Mjölken får svenskarna att reagera – vi skriver insändare när skolorna byter mjölksort
och vi är passionerat patriotiska mot våra lokala mjölkförpackningar.
En jämförelse över antalet insändare och artiklar publicerade under 2009 visar att
mjölkproducenter, mjölksorter och livsmedelsverkets rekommendationer kring mjölk
tar upp mer plats än en brännande fråga som klimathotet.**
Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds universitet, har ägnat en hel avhandling åt svenskars
förhållande till mjölk. Han hävdar att mjölk fick en särställning i Sverige i samband med
välfärdsstatens framväxt.
–
Till mjölken knöts förhoppningarna om ett bättre liv, en friskare och bättre kropp
för den enskilde och ett rättvisare samhälle för alla. Fortfarande ger mjölken en
stark ”hemmakänsla” för svenskarna, säger Håkan Jönsson.
Håkan Jönsson menar på att just kopplingarna till det svenska och till barndomen –
”hemmakänslan” - gör att vi känner så starkt för mjölken. Speciellt om vi tycker att den
hotas.
En vuxen hälsodryck i tiden?
Att vi som vuxna tycker mer än vi dricker förklarar Håkan Jönsson delvis med att vi
förknippar mjölken med barndom men också med att man på 1970-talet började peka ut
fettet som ohälsosamt. Skulle man lansera mjölken år 2009 tror han däremot att den
skulle slå stort, även bland vuxna.
–
Idag är produkter med en naturlig sammansättning av nyttigheter oerhört
tacksamt. Naturen och det gammeldags har blivit uppgraderat, avslutar Håkan
Jönsson.
Stjärnkocken Tommy Myllymäki vill väcka smakminnen
Tommy Myllymäki är en av Sveriges bästa kockar. Han har bland annat vunnit
utmärkelsen Årets Kock och driver i dag Julita Wärdshus i Södermanland.
–
Smakminnen är något alla kockar jobbar mycket med för att skapa matupplevelser.
Ett kallt glas mjölk till ett nybakt bröd där smöret smälter väcker både mina sinnen
och mina minnen, säger Tommy Myllymäki.
Tommy har en bestämd uppfattning om hur man ska återupptäcka mjölken.
–
Den ska vara så kall att man får mjölkmustasch, så kallt att man får ”brain freeze” om
man dricker allt för snabbt. Det betyder att den ska vara 4-6 grader ungefär. Och
glaset ska vara stort, rakt och greppvänligt, avslutar Tommy Myllymäki.
För ytterligare information eller kommentarer från etnologen Håkan Jönsson och
stjärnkocken Tommy Myllymäki:
Anna Gustafson
Pressekreterare, Mjölkfrämjandet
Mobil: 076-116 43 31
E-post: [email protected]
Kerstin Wikmar
Verksamhetsansvarig och leg. dietist, Mjölkfrämjandet
Mobil: 0706-35 14 77
E-post: [email protected]
Fakta World Milk Day 1 juni 2009 – en del av FNs milleniummål
World Milk Day, eller Mjölkens Dag, är en del av arbetet mot FNs milleniummål att halvera
världens hunger och fattigdom fram till 2015.
Mjölken är ett av de mest näringstäta livsmedlen som finns och har därför stor betydelse som
näringskälla för alla världens folk. För att markera detta skapade FN en särskild dag där mjölken
uppmärksammas runt om i världen.
Sedan 2001 firas dagen runt om i världen den 1 juni varje år.
”World Milk Day” eller Mjölkens Dag instiftades av FN-organet FAO (Food and Agriculture
Organization). FAO arbetar för att säkerställa att människor har tillgång till tillräckligt med
näringsriktigt mat för att leva hälsosamma och aktiva liv.
* Undersökning genomförd av YouGov bland 1008 svenskar i åldern 15-64 år på uppdrag av
Mjölkfrämjandet Maj 2009.
** Källa: Affärsdata med sökning perioden 2009-01-01 – 2009-05-12
Artiklar där ”Klimathot” är huvudfrågan i artikeln: 73 stycken.
Artiklar där mjölk kopplat till skola, mjölkproducenternas krig och livsmedelsverkets
rekommendationer är huvudfrågan: 138 stycken.
Download