Hemföreskrifter för babysar vars vikt stiger långsamt

advertisement
Kiuru
Hemsjukhus
Hemföreskrifter för
babysar vars vikt
stiger långsamt
Mellersta Österbottens centralsjukhus
MÖCS
Babyns måltider
Babyn borde matas med minst 3 timmars mellanrum (tiden räknas från att man
börjar mata babyn till nästa måltid).
Amningen borde räcka som längst ___ minuter.
Vid behov kan man amnings väga.
Efter amningen bjuder man babyn ___ml mjölk från flaskan, mjölken kan vara
mjölkad modersmjölk eller modersmjölksersättning.
Babyns mjölkmängd per dygn är ungefär ____ ml.
Måltiden borde inte räcka längre en 30 min för att babyn skall hinna bli hungrig
till nästa måltid och hinna vila i mellan måltiderna.
Urin och avföring
Observera urinproduktionen, det borde komma
minst 6 våta blöjor per dygn. Babyns första fyra
dagar räcker det med 3-4 våta blöjor.
Babysars magar fungerar oftast dagligen. För
en del babysar fungerar magen flera gånger per
dag och för andra med några dagar emellan.
När babyn är några dagar gammal är avföringen
normalt gulaktig och grynig, brukar kallas för
”mjölk kacka”.
Om avföringen är blodig eller färglös, ta kontakt
till öppenvårdssjukhuset eller barnavdelningen.
Ifall babyn har näs och magsond:
• Bjud först mjölk från bröstet eller flaskan, ifall babyn inte orkar äta tillräckligt
lägg resten av måltiden genom näs och mag-sonden.
• Före du sätter mjölk i sonden, kontrollera att den är på plats.
• Näs och mag-sonden är märkt strax utanför näsborren, kontrollera att du ser märkningen. Sonden får inte ha stigit upp ur näsan
i så fall är den inte på plats.
• Med en 10 ml spruta kan du aspirera maginnehåll ur sonden för
att försäkra dig om att sonden är i magsäcken.
• Mjölken kan ges genom att låta den rinna fritt ner genom näs och magsonden
till magsäcken genom en öppen spruta utan kolv. Mjölken kan också ges med
spruta genom att använda kolven, mjölken ges långsamt lite i gången.
• Efter att du gett mjölken, skölj sonden med 2 ml avsvalnat kokt vatten.
Kiuru
Hemsjukhus
Ta kontakt...
Om er baby är trött och inte orkar äta eller om näs och magsonden lossnat eller ifall ni misstänker att den inte är på plats. Kontakta hemsjukhuset vardagar kl. 8-21 och helger kl. 8-18.
Ta kontakt till barnavdelningen vid andra tidpunkter på dygnet.
Kontaktuppgifter:
Hemsjukhuset
tel. 0400 145 106
Avdelningen för barn och unga
tel. 06 826 4200
Mellersta Österbottens samkommun för
specialsjukvård och grundservice
Mariegatan 16-20
67200 KARLEBY
tel. (06) 826 4111
[email protected]
www.kpshp.fi
Download