Sondning

advertisement
Klinikrutin 4:5
Barn- och ungdomskliniken
Länssjukhuset i Kalmar
1 (2)
Ansvarig: A Johansson, ssk
T Hellberg, läkare
Skapad/reviderad: 2008-01-01
Gäller t o m: 2011-01-01
Sondning
• Nedsättning av sond och matning genom sond skall normalt utföras av
sjuksköterska
Delegering
I enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd om delegering (SOSFS 1980:100)
• kan sjuksköterska delegera arbetsuppgifter till annan befattningshavare
(barnsköterska)
• delegering skall alltid vara personlig och skriftlig
• föräldrar kan i vissa fall, efter läkarordination, lära sig att sondmata sitt barn
Pärm med delegeringslappar finns på gruppledarexpeditionen
Sondnedsättning
Utföres av sjuksköterska eller barnsköterska med delegat.
Detta behövs
• Matsond
• Spruta
• Lackmuspapper
• Tape att fästa sonden med
• Ev stetoskop
Gör så här
• Informera patienten och/eller patientens anhöriga om vad du kommer att göra
• Mät, med hjälp av sonden, från patientens nästipp till örsnibb & fram till
spetsen på bröstbenet - sternum.
• Gör en liten markering på sonden, så att du vet hur långt ner sonden skall
sättas
• Sätt ner sonden via ena näsborren till det tar stopp, gör ett litet uppehåll.
I samband med att barnet sväljer, matas sonden ner i ventrikeln. Större barn
kan erbjudas att dricka lite vatten - lättare att mata ner sonden.
• När sonden är nedsatt till markeringen, kontrolleras sondläget med hjälp av
spruta. Dra upp lite magsaft och spruta på lackmuspapper, som färgas rosa om
sonden ligger rätt. Om ringa utbyte, alt att lackmuspapperet inte färgas rosa,
spruta luft i sonden samtidigt som man med stetoskopet lyssnar över
magsäcken. Vid korrekt läge hörs ett dovt, mullrande ljud. Om tveksamhet
råder kring sondläget, får sonden inte användas. Pröva att sätta om sonden och
testa läget på nytt enl ovan.
2 (2)
Klinikrutin 4:5
Barn- och ungdomskliniken
Länssjukhuset i Kalmar
Ansvarig: A Johansson, ssk/LA
Skapad/reviderad: 2007-12-01
Gäller t o m: 2010-12-01
• Fixera sonden med tape vid näsan och på kinden
• Kontrollera näsan varje dag så att tryck eller sår inte uppstår
Sondmatning
Detta behövs
• Mat enligt ordination
• Spruta
• Lackmuspapper
• Ev stetoskop
Gör så här
• Värm maten till högst 37 grader
• Kontrollera sondläge
• Dra upp maten i spruta
• Spruta maten kontinuerligt och i lagom takt
• Matningen skall ta lika lång tid som en vanlig måltid
• Iaktta patienten hela tiden
• Efter avslutad matning, skölj igenom sonden med vatten
Sondmatning med pump
• Sondnäringen skall vara rumstempererad
• Sondnäringen kopplas till aggregatet i pumpen
• Ställ in pumphastigheten efter ordination
• Kontrollera sondläget
• Koppla aggregatet till patienten
• Iaktta patienten
• Efter matningen fylls sonden med vatten så att inga matrester blir kvar i
sonden till de barn > 1 år, annars luft.
Download