Verksamhetsområde: Lung

advertisement
Dokumenttyp
Ventrikelsköljning (vsk)
för tuberkulosodling
Utgåva
Giltighetstid
Giltighetsområde
1 år fr.o.m. 2013-03-15
1
Utformad av
PM-gruppen, avd 19
PM
Lung och allergisektionen
Innehållsansvarig
Niels Hornstra
Dokumentansvarig
Anna Adolfsson
Remiss:
Till mikrobiologen i Linköping, ifylls av läkare på pappersremiss.
Utrustning









D-sond, nr 12-14
Sterilt vatten (kallt)
Engångsrondskål
Engångsmugg
TB-odlingsflaska med transporthylsa (grön)
Steril spruta, 50 ml med konformad fattning
Stetoskop
Hel skyddsrock, munskydd med filter, mössa, visir och icke sterila
handskar
Eventuellt Xylocaingel 2 %
Utförande:
Patienten skall vara svältande och rökfri efter kl 24.00. VSK utföres på
morgonen innan patienten har stigit upp för att maginnehållet ska vara
kvar i ventrikeln.
Mät hur långt sonden skall föras ned, genom att på patienten mäta
avståndet från nästippen via öronsnibben till spetsen av bröstbenet. Mät
på sonden. Markera.
Patienten får sedan i sittande ställning dricka 200-300 ml sterilt vatten
En D-sond förs genom ena näsborren eller via munnen ner i magsäcken.
Man kan mjuka upp sonden i varmt vatten eller använda Xylocaingel för
att lättera få ner sonden.
När sonden är på plats i magsäcken ber man patienten att krysta och
oftast backar maginnehållet upp genom sonden till TB-odlingflaskan, om
detta inte sker kan man använda sprutan och aspirera upp den vätska
som patienten svalt ner. Om patienten kräks kan maginnehållet skickas
för TB-odling.
Det behövs cirka 100 ml vätska eller mer och man bör kunna se nedsvalt
sekret från luftvägarna för att prover ska vara representativt.
Obs! Ljuskänsligt.
TB-odlingsflaskan skall sättas i en transporthylsa och ställas i kylskåp.
Det är viktigt att förvarings- och transporttiden är så kort som möjlig,
eftersom den sura miljön i magsaften påverkar ev. tuberkelbakteriers
överlevnad. Provet ska tas i god tid före veckoslutet, så att det lämnas till
Mikrobiologen senast fredag förmiddag.
Download