Sond - nedsättning

advertisement
1 (2)
Infektionskliniken,
Rutingruppen 2010-05-18
Gäller t o m 2012-05-31
Sond - nedsättning
Utensilier vid nedsättning av sond
• 1 st D-sond eller Nutraxilsond
• Rondskål
• Konformad spruta 60 ml
• Stetoskop
• Fixeringstape
• Xylocain® Gel
• Mugg med vatten
Tillvägagångssätt
• Om sonden skall sättas via näsan, välj den näsborre som patienten kan
andas fritt igenom.
• Mät ut hur långt sonden ska föras ned, genom att på patienten mäta
avståndet från nästippen via öronsnibb till spetsen av bröstbenet.
Markera på sonden.
• Skölj sonden i ljummet vatten eller doppa den i Xylocain® Gel.
• Patienten bör sitta något framåtlutad vid nedförandet av sonden.
• För in sonden långsamt genom näsan. Forcera inte. Be patienten svälja
och ge ev. lite vatten, för samtidigt ned sonden förbi svalget. För den
ned till markeringen. Var vaksam så att den inte knickar sig.
Dra genast upp sonden om patienten blir cyanotisk eller hostar!!
2(2)
• Kontrollera sondens läge genom att aspirera med hjälp av spruta. Får
Du upp maginnehåll, så ligger den rätt. Alternativt spruta ned 5-10 ml
luft och lyssna samtidigt med stetoskopet efter ett bubblande ljud i
magsäcken. Ibland kan sondens läge behöva kontrolleras med hjälp av
röntgen.
• Fixera sonden vid näsan och på kinden så att inga tryckskador uppstår
med hudvänlig tape eller Nasofixförband.
Kvarliggande sond kan stängas av med en kateterklämma eller
kateterpropp.
• Sprutor som används till sonden skall märkas med ” Endast för sond ”,
och datum, kasseras efter ett dygn.
Jonas Bonnedahl
Verksamhetschef
Download