6.1_Miljökartläggning_Merkuriusgatan_2014

advertisement
Miljökartläggning
Verksamhet: Merkuriusgatan bmss
Miljökartläggningen är gjord år: 2014
Verksamhetens miljöpåverkan:
Aktiviteter som påverkar Förbrukningstal
miljön
Mat inköp
Rangordning
(1 är mest betydande,
därefter 2, osv.)
2
Avfallshantering, vill
börja kompostera
1
Elförbrukning
4
Vattenförbrukning
Tvättar ofta
Färdtjänst används
mycket i
verksamheten
3
4
Hantering av
överblivna läkemedel
Lämnas till ssk
4
Förbrukning av
engångsartiklar
Använder mycket
engångshandskar
4
Flik 6
2013-01-15
Download