Miljökartläggning för: Gruppboende Kvibergs terrasser, Hinderbanan 2
Miljökartläggningen utförd: 2015
Antal anställda: 10
Beskriv kortfattat vad ni jobbar med: Vi bedriver gruppboendeverksamhet
Verksamhetens miljöpåverkan
Aktiviteter som påverkar
miljön
Avfall:Brännbart
Livsmedel
Förbrukningstal
300 kg mat beställs per mån,
ungefär 60 kg per mån är
brännbart avfall)
5 av 10 produkter eko
produkter
Rangordning
(1 är mest betydande,
därefter 2, osv.)
1
2
3
Elanvändning
Kemikalier
100 kg (kemikalier som just
nu befinner sig i
verksamheten,alla
miljövänliga)
500 stycken
4
Ca 5 mil per månad
6
5
Kontorspapper
Transport
Inom vår verksamhet har vi följande kunskap och erfarenhet inom miljöområdet:
-Alla anställda har gått grundlägande miljöutbildning
Flik 6
2014-03-04
Reviderad 2015-01-15
Flik 6
2014-03-04
Reviderad 2015-01-15