Miljömål Hundringarna uppd.2015

Miljömål för år 2015
Verksamhet: hundringarna och Cafe Koppen
Miljömål
Ansvarig
Tidplan
Kompostkärl
Handledarna
År -15
Vi har köpt fyra
kompostkärl. Ett
mindre till
Hundringarna, två
mindre till
beredningsbänkarna
i köket och ett
större till
diskrummet.
Utöka med mera
produkter
Handledarna
År -15
Fungerar bra. Vi
köper grönsaker
kaffe, te, socker,
mjöl, ägg.
Vi fortsåtter
med ekologiska
livsmedel och
komposteringen.
Vi kan bli bättre
Handledarna
År - 16
Kompostering
Ekologiska
livsmedel
Nytt mål för 2016
Flik 9
2013-01-15
Resurser
Uppföljning –
hur gick det?
Åtgärd
Flik 9
2013-01-15