Uppfölj miljömål-15FjällboPÄldre26

Miljömål för år 2015
Fjällyckan och Fjällbo park
Verksamhet:
Miljömål
Åtgärd
Ansvarig
Tidplan
Resurser
Uppföljning –
hur gick det?
Spara el
Släcka ljus när
det är dagsljus
Chef och
miljöombud
påminner.
År 2015
Engagemang.
Vi har uppnått våra
mål genom att vi
alla tillsammans
har samarbetat
med att följa
miljökraven.
Chefen har också
medverkat i att
målen har blivit
uppfyllda. All
personal och
vikarier har
tillsammans gjort
att målen är
uppnådda.
Byta till
lågenergilampor
Fylla
diskmaskin
Timer kontakter –
söka pengar från
miljöpott.
All personal
ansvarar för att
följa målet.
Fylla
tvättmaskin
Hänger
kläder istället
för att tumla.
Stänga av tv
när boende
sitter inne i
lägenheten
Söka pengar
ur miljöpott
för timer.
Öka brukarnas
och de anhörigas
engagemang i
naturen och
miljön.
Flik 9
2013-01-15
Odla kryddor,
tomat och
liknande i
pallkrage/ar.
Odla
ekologiskt.
Winne Sum
Våren 2015
Pengar att köpa in
pallkrage, jord, fröer
och redskap för. Söka
pengar i miljöpotten.
Vi har fått
alla verktyg och
resurser till
odlingen och
resultatet blev bra
Flik 9
2013-01-15