6.1_Miljökartläggning_Fjällbopark_Fjällyckan ÄBO

advertisement
Miljökartläggning
Verksamhet:
Fjällbo park & Fjällyckan
Miljökartläggningen är gjord år:
2014
Verksamhetens miljöpåverkan:
Aktiviteter som påverkar Förbrukningstal
miljön
Förbrukning vatten
Rangordning
(1 är mest betydande,
därefter 2, osv.)
2
Förbrukning el
1
2
Avfall, sorterat
Avfall, diverse
1
Färdsätt till jobbet
3
Rökning
3
Spår av läkemedel
3
Inkontinens
hjälpmedel,
regelbundna
toalettbesök
Tvätt och städ
Val av mat
produkter
Flik 6
2013-01-15
1
2
2
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards